SFS 2017:1011 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1011 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EIEMJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EIEMJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 12 och 13 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag, en b�rs och en clearingorganisation �r skyldiga</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">att l�mna ut uppgifter om enskildas f�rh�llanden till f�retaget, om det under<br/>en utredning enligt best�mmelserna om f�runders�kning i brottm�l beg�rs av<br/>unders�kningsledaren eller om det beg�rs av �klagare i ett �rende om r�ttslig<br/>hj�lp i brottm�l, p� framst�llning av en annan stat eller en mellanfolklig dom-<br/>stol, eller i ett �rende om erk�nnande och verkst�llighet av en europeisk utred-<br/>ningsorder.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Den unders�kningsledare eller �klagare som beg�r uppgifter enligt</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">12 � f�r besluta att v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen<br/>samt dess styrelseledam�ter och anst�llda inte f�r r�ja f�r kunden eller f�r<br/>n�gon utomst�ende att uppgifter har l�mnats enligt 12 � eller att det p�g�r en<br/>f�runders�kning, ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l eller ett �rende om<br/>erk�nnande och verkst�llighet av en europeisk utredningsorder.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett s�dant f�rbud f�r meddelas om det kr�vs f�r att en utredning om brott</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte ska �ventyras eller f�r att uppfylla en internationell �verenskommelse<br/>som �r bindande f�r Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rbudet ska vara tidsbegr�nsat, med m�jlighet till f�rl�ngning, och f�r</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte avse l�ngre tid �n vad som �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbu-<br/>det. I ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l eller om erk�nnande och verkst�l-<br/>lighet av en europeisk utredningsorder f�r dock f�rbudet tidsbegr�nsas bara<br/>om den stat eller mellanfolkliga domstol som ans�kt om r�ttslig hj�lp eller<br/>den utl�ndska myndighet som har utf�rdat utredningsordern samtycker till<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett f�rbud inte l�ngre �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbudet,</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska unders�kningsledaren eller �klagaren besluta att f�rbudet ska upph�ra.</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1011</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 november 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1011</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 12 och 13 �� lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

12 �

Ett v�rdepappersbolag, en b�rs och en clearingorganisation �r skyldiga

att l�mna ut uppgifter om enskildas f�rh�llanden till f�retaget, om det under
en utredning enligt best�mmelserna om f�runders�kning i brottm�l beg�rs av
unders�kningsledaren eller om det beg�rs av �klagare i ett �rende om r�ttslig
hj�lp i brottm�l, p� framst�llning av en annan stat eller en mellanfolklig dom-
stol, eller i ett �rende om erk�nnande och verkst�llighet av en europeisk utred-
ningsorder.

13 �

Den unders�kningsledare eller �klagare som beg�r uppgifter enligt

12 � f�r besluta att v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen
samt dess styrelseledam�ter och anst�llda inte f�r r�ja f�r kunden eller f�r
n�gon utomst�ende att uppgifter har l�mnats enligt 12 � eller att det p�g�r en
f�runders�kning, ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l eller ett �rende om
erk�nnande och verkst�llighet av en europeisk utredningsorder.

Ett s�dant f�rbud f�r meddelas om det kr�vs f�r att en utredning om brott

inte ska �ventyras eller f�r att uppfylla en internationell �verenskommelse
som �r bindande f�r Sverige.

F�rbudet ska vara tidsbegr�nsat, med m�jlighet till f�rl�ngning, och f�r

inte avse l�ngre tid �n vad som �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbu-
det. I ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l eller om erk�nnande och verkst�l-
lighet av en europeisk utredningsorder f�r dock f�rbudet tidsbegr�nsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ans�kt om r�ttslig hj�lp eller
den utl�ndska myndighet som har utf�rdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett f�rbud inte l�ngre �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbudet,

ska unders�kningsledaren eller �klagaren besluta att f�rbudet ska upph�ra.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1011

Utkom fr�n trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1011

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.