SFS 2017:1144 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1144 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EDGFDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EDGFDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EDGFEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:EDGFDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:EDGFDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EDGFDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EDGFDE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 3 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 6 � ska lyda Startkapital,<br/><i>dels </i>att det n�rmast f�re 3 kap. 7 � ska inf�ras en ny rubrik av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Kapitalkrav under p�g�ende verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kredit-<br/>institut och v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Kapitalbasen i ett v�rdepappersbolag som inte omfattas av best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">om kapitalt�ckning och stora exponeringar enligt f�rsta stycket f�r inte under-<br/>stiga det belopp som enligt 6 � kr�vdes n�r verksamheten p�b�rjades. Om ett<br/>s�dant v�rdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, g�ller i st�llet att kapi-<br/>talbasen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som avses i 6 och 7 ��<br/>lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett s�dant v�rdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 � andra</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">eller tredje stycket f�r inte i v�rde understiga vad som kr�vdes n�r verksam-<br/>heten p�b�rjades.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2014:985.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1144</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden

dels att 3 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 6 � ska lyda Startkapital,
dels att det n�rmast f�re 3 kap. 7 � ska inf�ras en ny rubrik av f�ljande ly-

delse.

3 kap.

Kapitalkrav under p�g�ende verksamhet

7 �

2

Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i f�r-

ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kredit-
institut och v�rdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Kapitalbasen i ett v�rdepappersbolag som inte omfattas av best�mmelserna

om kapitalt�ckning och stora exponeringar enligt f�rsta stycket f�r inte under-
stiga det belopp som enligt 6 � kr�vdes n�r verksamheten p�b�rjades. Om ett
s�dant v�rdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, g�ller i st�llet att kapi-
talbasen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som avses i 6 och 7 ��
lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag.

Ett s�dant v�rdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 � andra

eller tredje stycket f�r inte i v�rde understiga vad som kr�vdes n�r verksam-
heten p�b�rjades.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2017:1144

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.