SFS 2018:328 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:328 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UBMCIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:EYKFNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 8 �, 8 kap. 4 a �, 10 kap. 15 � <br/>och 13 kap. 2 a � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�l-<br/>jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 kap. <br/>8 �</b>2 Ett f�retag som avses i 4 � och som har f�tt tillst�nd att driva v�rde-<br/>pappersr�relse fr�n filial i Sverige ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rappor-<br/>teringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-<br/>tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 kap. <br/>4 a �</b>3 Ett v�rdepappersbolag ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rappor-<br/>teringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-<br/>tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>15 �</b>4 Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha �ndam�ls-<br/>enliga rapporteringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om miss-<br/>t�nkta �vertr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 kap. <br/>2 a �</b>5 En b�rs ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporteringssystem f�r <br/>anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�delser av best�m-<br/>melser som g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Linn�a Klefb�ck <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:985. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">5 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:328 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 maj 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 8 �, 8 kap. 4 a �, 10 kap. 15 �
och 13 kap. 2 a � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�l-
jande lydelse.

4 kap.
8 �
2 Ett f�retag som avses i 4 � och som har f�tt tillst�nd att driva v�rde-
pappersr�relse fr�n filial i Sverige ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rappor-
teringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-
tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

8 kap.
4 a �
3 Ett v�rdepappersbolag ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rappor-
teringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �ver-
tr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

10 kap.
15 �
4 Den som tillhandah�ller en datarapporteringstj�nst ska ha �ndam�ls-
enliga rapporteringssystem f�r anst�llda som vill g�ra anm�lningar om miss-
t�nkta �vertr�delser av best�mmelser som g�ller f�r verksamheten.

13 kap.
2 a �
5 En b�rs ska tillhandah�lla �ndam�lsenliga rapporteringssystem f�r
anst�llda som vill g�ra anm�lningar om misst�nkta �vertr�delser av best�m-
melser som g�ller f�r verksamheten.

Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Linn�a Klefb�ck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:985. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

SFS

2018:328

Publicerad
den

3 maj 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.