SFS 2018:728 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:728 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IXUVUD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:XWHHWZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HPZBXF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:FDNQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BXPSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>v�rdepappersmarknaden <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 8 �, 16 kap. 4 �, 19 kap. 10 � </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 23 kap. 8 och 9 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 kap. <br/>8 �</b> Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget eller f�reningen har </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrerats. Om en s�dan ans�kan har gjorts av ett aktiebolag inom sex </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den tid som anges </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 2 kap. 22 � aktiebolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan ans�kan i st�llet har gjorts av en ekonomisk f�rening inom sex m�na-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">der fr�n det att f�reningen bildades, r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 � </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar fr�n tillst�nds-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan ska inneh�lla en verksamhetsplan. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>16 kap. <br/>4 �</b>2 Emittenten ska s� snart som m�jligt och senast fyra m�nader efter </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utg�ngen av varje r�kenskaps�r offentligg�ra sin �rsredovisning och i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommande fall en koncernredovisning. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�rs- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens re-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">visor. Revisionsber�ttelsen ska offentligg�ras tillsammans med �rs- och </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">koncernredovisningen. Best�mmelser om revision finns i 4 a kap. spar-</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bankslagen (1987:619), 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker, </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">revisionslagen (1999:1079), 17 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr�relselagen </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:2043), 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 8 kap. lagen </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>19 kap. <br/>10 �</b> Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget eller f�reningen har </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrerats. Om en s�dan ans�kan har gjorts av ett aktiebolag inom sex </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den tid som anges </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 2 kap. 22 � aktiebolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan ans�kan i st�llet har gjorts av en ekonomisk f�rening inom sex m�-</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nader fr�n det att f�reningen bildades, r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 � </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2015:721. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:728 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:728 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar fr�n tillst�nds-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>23 kap. <br/>8 �</b>3 En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett v�rdepappersbolag, en b�rs </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster f�r k�nnedom om </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rh�llanden som </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retagets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt, eller</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansr�kningen eller</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">resultatr�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppdrag som han eller hon har i f�retagets moderf�retag eller dotterf�retag </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b>4 Skyldigheten enligt 8 � att rapportera till Finansinspektionen g�ller </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ocks� f�r s�rskilda granskare i v�rdepappersbolag, b�rser och svenska leve-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">rant�rer av datarapporteringstj�nster som avses i 10 kap. 21 � aktiebolags-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2005:551) eller i 9 kap. 1 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eningar. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Linn�a Klefb�ck </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> Senaste lydelse 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft27">Senaste lydelse 2017:679. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 8 �, 16 kap. 4 �, 19 kap. 10 �

och 23 kap. 8 och 9 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha

f�ljande lydelse.

12 kap.
8 �
Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget eller f�reningen har

registrerats. Om en s�dan ans�kan har gjorts av ett aktiebolag inom sex

m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den tid som anges

i 2 kap. 22 � aktiebolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en

s�dan ans�kan i st�llet har gjorts av en ekonomisk f�rening inom sex m�na-

der fr�n det att f�reningen bildades, r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 �

f�rsta stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar fr�n tillst�nds-

beslutet.

En ans�kan ska inneh�lla en verksamhetsplan.

16 kap.
4 �
2 Emittenten ska s� snart som m�jligt och senast fyra m�nader efter

utg�ngen av varje r�kenskaps�r offentligg�ra sin �rsredovisning och i f�re-

kommande fall en koncernredovisning.

�rs- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens re-

visor. Revisionsber�ttelsen ska offentligg�ras tillsammans med �rs- och

koncernredovisningen. Best�mmelser om revision finns i 4 a kap. spar-

bankslagen (1987:619), 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

revisionslagen (1999:1079), 17 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr�relselagen

(2010:2043), 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 8 kap. lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar.

19 kap.
10 �
Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget eller f�reningen har

registrerats. Om en s�dan ans�kan har gjorts av ett aktiebolag inom sex

m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande, r�knas den tid som anges

i 2 kap. 22 � aktiebolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en

s�dan ans�kan i st�llet har gjorts av en ekonomisk f�rening inom sex m�-

nader fr�n det att f�reningen bildades, r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 �

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2015:721.

SFS 2018:728

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:728

f�rsta stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar fr�n tillst�nds-

beslutet.

23 kap.
8 �
3 En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett v�rdepappersbolag, en b�rs

eller en svensk leverant�r av datarapporteringstj�nster f�r k�nnedom om

f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar

f�retagets verksamhet,

2. kan p�verka f�retagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansr�kningen eller

resultatr�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 �

aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av

uppdrag som han eller hon har i f�retagets moderf�retag eller dotterf�retag

eller ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med f�retaget.

9 �4 Skyldigheten enligt 8 � att rapportera till Finansinspektionen g�ller

ocks� f�r s�rskilda granskare i v�rdepappersbolag, b�rser och svenska leve-

rant�rer av datarapporteringstj�nster som avses i 10 kap. 21 � aktiebolags-

lagen (2005:551) eller i 9 kap. 1 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Linn�a Klefb�ck

(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2017:679.

4

Senaste lydelse 2017:679.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.