SFS 2018:1226 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:1226 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-1226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:AGYLTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KIWODE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:11px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:9px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:YDQAZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>v�rdepappersmarknaden <br/></b>Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 b �, 2 kap. 3 och 5 ��, 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 � och 25 kap. 2 a � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden2 ska ha </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 b �</b>3 F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller endast 15 a kap. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 4, 10, 11 eller 14 och �r deltagare i handeln p� en reglerad marknad </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller p� en MTF-plattform g�ller 8 kap. 2331 och 34 ��, 15 a kap. och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">23 kap. 2, 3 och 5 ��. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>3 �</b>4 Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">valutahandel. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att bedriva f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">distribution under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2018:1219) om </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kringsdistribution. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa datarapport-</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eringstj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b>5 Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:2043), </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slutande till andra f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU, </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1034. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:1226 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 28 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">samhet som regleras av </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte ute-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">sluter att tj�nsten tillhandah�lls, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investerings-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tj�nster eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utsl�ppsr�tter, s�vida de inte </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) �r marknadsgaranter, </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">finansiella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p� </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ett objektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">aff�rsverksamheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">de ing�r i, </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder, </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">i f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">9. f�retag som tillhandah�ller b�de </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">het enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">investeringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">helhet, </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">nadsgarant f�r r�varuderivat, </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget ut-</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">nyttjas samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">anser att verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investerings-</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">r�dgivning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">omfattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ers�ttning f�r r�dgivningen, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2018:1226</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investerings-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tj�nster r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">upph�vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och om upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">elhandel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�t-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">r�rledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p� </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">energi, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">14. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 1 kap. 2 a � lagen </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter som handlar med utsl�ppsr�tter </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r egen r�kning, om </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">�t annan investeringsverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">15. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">om v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">anges i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som �r reglerad i n�gon annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 �</b> Ett v�rdepappersbolag ska n�r verksamheten p�b�rjas ha ett start-</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kapital som vid tidpunkten f�r beslut om tillst�nd motsvarar </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mot-</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tagande av medel p� konto enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 8, </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. minst 730 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">1 � 3, 6 och 8, </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. minst 125 000 euro om inte h�gre belopp kr�vs enligt 1 eller 2, och </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. minst 50 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">2 kap. 1 � 1 eller 5 och inte kommer att inneha kunders medel eller v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">papper. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersbolag som avses i f�rsta stycket 4 f�r som ett alternativ </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">till startkapital ha </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2018:1226</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. en ansvarsf�rs�kring med ett f�rs�kringsbelopp om motsvarande minst </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">1 000 000 euro per skadest�ndskrav och minst 1 500 000 euro per �r f�r </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">samtliga skadest�ndskrav, </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. en garanti eller liknande utf�stelse som ger ett motsvarande skydd, eller </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. en kombination av startkapital och f�rs�kring eller garanti eller </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">liknande utf�stelse som ger ett motsvarande skydd. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Om v�rdepappersbolaget �r registrerat som f�rs�kringsf�rmedlare enligt </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">2 kap. 3 � lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution, g�ller dock i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r f�rsta stycket 4 att bolaget ska ha ett startkapital som motsvarar minst </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">25 000 euro eller ha en ansvarsf�rs�kring eller en garanti eller liknande </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">utf�stelse som t�cker den skadest�ndsskyldighet som kan uppkomma till </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�ljd av verksamheten. Antingen ska f�rs�kringsbeloppet uppg� till mot-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">svarande minst 500 000 euro per skadest�ndskrav och minst 750 000 euro </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">per �r f�r samtliga skadest�ndskrav eller ska bolaget ha en kombination av </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">startkapital och f�rs�kring eller garanti eller liknande utf�stelse som ger ett </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">motsvarande skydd. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>25 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2 a �</b>6 Ut�ver det som anges i 2 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">om f�retaget eller den fysiska personen tidigare har beg�tt en �vertr�delse. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid denna bed�mning b�r s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">likartade och den tid som har f�rflutit mellan de olika �vertr�delserna. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">I f�rmildrande riktning ska det beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. f�retaget eller den fysiska personen i v�sentlig m�n genom ett aktivt </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">samarbete har underl�ttat Finansinspektionens utredning, och </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. f�retaget snabbt upph�rt med �vertr�delsen eller den fysiska personen </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upph�ra, sedan den anm�lts till eller </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">p�talats av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2018. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �ldre best�mmelser i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 14 g�ller fortfarande f�r </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rs�kringsf�rmedlare som enligt punkt 8 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">best�mmelserna till lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution f�r fort-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�tta att ut�va s�dan verksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">2018. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">Linn�a Klefb�ck </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">6</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft48"> Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:679. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>2018:1226</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden
Utf�rdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 b �, 2 kap. 3 och 5 ��, 3 kap.

6 � och 25 kap. 2 a � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden2 ska ha

f�ljande lydelse.

1 kap.
1 b �
3 F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 �

g�ller endast 15 a kap.

F�r den som �r undantagen fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 5 � f�rsta

stycket 4, 10, 11 eller 14 och �r deltagare i handeln p� en reglerad marknad

eller p� en MTF-plattform g�ller 8 kap. 2331 och 34 ��, 15 a kap. och

23 kap. 2, 3 och 5 ��.

2 kap.
3 �
4 Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva

annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �.

Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att bedriva f�rs�krings-

distribution under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2018:1219) om

f�rs�kringsdistribution.

I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa datarapport-

eringstj�nster.

5 �5 Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r

1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,

3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,

4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen

(2010:2043),

5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-

slutande till andra f�retag i koncernen,

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r

finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1034.

3

Senaste lydelse 2017:679.

4

Senaste lydelse 2017:679.

5

Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2018:1226

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS

6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,

om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig verk-

samhet som regleras av

a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte ute-

sluter att tj�nsten tillhandah�lls,

7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra

finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-

f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investerings-

tj�nster eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella

instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till

utsl�ppsr�tter, s�vida de inte

a) �r marknadsgaranter,

b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-

finansiella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p�

ett objektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med

aff�rsverksamheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner

de ing�r i,

c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller

d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder,

8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r

i f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i

f�retaget,

9. f�retag som tillhandah�ller b�de

a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program

som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och

b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra

f�retag i koncernen,

10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som

f�r driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa

investeringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat

h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller

tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till

kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en

koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess

helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av

investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-

nadsgarant f�r r�varuderivat,

c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,

och

d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget ut-

nyttjas samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget

anser att verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investerings-

r�dgivning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som

omfattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik

ers�ttning f�r r�dgivningen,

2018:1226

background image

3

SFS

13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investerings-

tj�nster r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifterenligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om

upph�vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas

och om upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande

elhandel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt

s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen,

ellerenligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och

om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�t-

f�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om

a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG,

i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets

direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a

och fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller

c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem,

r�rledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p�

energi,

14. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 1 kap. 2 a � lagen

(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter som handlar med utsl�ppsr�tter

f�r egen r�kning, om

a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig

�t annan investeringsverksamhet, och

b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,

och

15. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen

om v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen

anges i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen.

Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument

som �r reglerad i n�gon annan lag.

3 kap.

6 � Ett v�rdepappersbolag ska n�r verksamheten p�b�rjas ha ett start-

kapital som vid tidpunkten f�r beslut om tillst�nd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mot-

tagande av medel p� konto enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 8,

2. minst 730 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap.

1 � 3, 6 och 8,

3. minst 125 000 euro om inte h�gre belopp kr�vs enligt 1 eller 2, och

4. minst 50 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i

2 kap. 1 � 1 eller 5 och inte kommer att inneha kunders medel eller v�rde-

papper.

Ett v�rdepappersbolag som avses i f�rsta stycket 4 f�r som ett alternativ

till startkapital ha

2018:1226

background image

4

SFS

1. en ansvarsf�rs�kring med ett f�rs�kringsbelopp om motsvarande minst

1 000 000 euro per skadest�ndskrav och minst 1 500 000 euro per �r f�r

samtliga skadest�ndskrav,

2. en garanti eller liknande utf�stelse som ger ett motsvarande skydd, eller

3. en kombination av startkapital och f�rs�kring eller garanti eller

liknande utf�stelse som ger ett motsvarande skydd.

Om v�rdepappersbolaget �r registrerat som f�rs�kringsf�rmedlare enligt

2 kap. 3 � lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution, g�ller dock i st�llet

f�r f�rsta stycket 4 att bolaget ska ha ett startkapital som motsvarar minst

25 000 euro eller ha en ansvarsf�rs�kring eller en garanti eller liknande

utf�stelse som t�cker den skadest�ndsskyldighet som kan uppkomma till

f�ljd av verksamheten. Antingen ska f�rs�kringsbeloppet uppg� till mot-

svarande minst 500 000 euro per skadest�ndskrav och minst 750 000 euro

per �r f�r samtliga skadest�ndskrav eller ska bolaget ha en kombination av

startkapital och f�rs�kring eller garanti eller liknande utf�stelse som ger ett

motsvarande skydd.

25 kap.

2 a �6 Ut�ver det som anges i 2 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas

om f�retaget eller den fysiska personen tidigare har beg�tt en �vertr�delse.

Vid denna bed�mning b�r s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r

likartade och den tid som har f�rflutit mellan de olika �vertr�delserna.

I f�rmildrande riktning ska det beaktas om

1. f�retaget eller den fysiska personen i v�sentlig m�n genom ett aktivt

samarbete har underl�ttat Finansinspektionens utredning, och

2. f�retaget snabbt upph�rt med �vertr�delsen eller den fysiska personen

snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upph�ra, sedan den anm�lts till eller

p�talats av Finansinspektionen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2018.

2. �ldre best�mmelser i 2 kap. 5 � f�rsta stycket 14 g�ller fortfarande f�r

f�rs�kringsf�rmedlare som enligt punkt 8 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-

best�mmelserna till lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistribution f�r fort-

s�tta att ut�va s�dan verksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober

2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Linn�a Klefb�ck

(Finansdepartementet)

6

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:679.

2018:1226

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.