SFS 2018:1623 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:1623 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-1623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PZPGTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:AACPRO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i lagen (2007:528) om v�rde-<br/>pappersmarknaden ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 1517 ��, och <br/>n�rmast f�re 1 kap. 15 och 17 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>Anm�lningsskyldighet <br/>15</b> <b>�</b>2 Den som �r anst�lld eller uppdragstagare i en b�rs och som normalt <br/>kan antas ha tillg�ng till insiderinformation, ska till arbetsgivaren skriftligen <br/>anm�la innehav av finansiella instrument och �ndringar i innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska finansiella instrument som �gs av </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">make eller sambo till den anm�lningsskyldige likst�llas med den anm�l-<br/>ningsskyldiges egna. Detsamma g�ller finansiella instrument som �gs av <br/>omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16</b> <b>�</b>3 En b�rs ska f�ra f�rteckning �ver s�dana anm�lningar om innehav <br/>av finansiella instrument som gjorts enligt 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Bemyndiganden <br/>17</b> <b>�</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 15 �, och<br/>2. vad en f�rteckning enligt 16 � ska inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Anna Jegnell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Tidigare 15 � upph�vd genom 2009:715. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Tidigare 16 � upph�vd genom 2015:960. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1623 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 6 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att det i lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 1517 ��, och
n�rmast f�re 1 kap. 15 och 17 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.
Anm�lningsskyldighet
15
2 Den som �r anst�lld eller uppdragstagare i en b�rs och som normalt
kan antas ha tillg�ng till insiderinformation, ska till arbetsgivaren skriftligen
anm�la innehav av finansiella instrument och �ndringar i innehavet.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska finansiella instrument som �gs av

make eller sambo till den anm�lningsskyldige likst�llas med den anm�l-
ningsskyldiges egna. Detsamma g�ller finansiella instrument som �gs av
omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad.

16 3 En b�rs ska f�ra f�rteckning �ver s�dana anm�lningar om innehav
av finansiella instrument som gjorts enligt 15 �.

Bemyndiganden
17
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 15 �, och
2. vad en f�rteckning enligt 16 � ska inneh�lla.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.

2 Tidigare 15 � upph�vd genom 2009:715.

3 Tidigare 16 � upph�vd genom 2015:960.

SFS

2018:1623

Publicerad
den

6 november 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.