SFS 1994:806 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:806 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1994_806 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:496px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:806 </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 6 � och 4 kap. 5 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">(1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:656px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 �</b> Kredit enligt 4 � andra stycket f�r beviljas endast om l�ntagaren p� <br/>goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen. F�r kredit som <br/>l�mnas skall det finnas betryggande s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">L�mnas aktier som s�kerhet f�r kredit och ing�r som en mindre del </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">bland dessa �ven aktier i ett<i> v�rdepappersbolag</i> som l�mnar krediten eller <br/>dess moderbolag, f�r v�rdepappersbolaget trots f�rbudet i 7 kap. 2 � aktie-<br/>bolagslagen (1975:1385) som pant ta emot �ven dessa aktier. Regeringen <br/>eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen f�r utf�rda n�r-<br/>mare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla i s�dana fall. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft12">1593 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:806 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>5 �</b>2 Ett<i> v�rdepappersbolag</i> och ett<i> svenskt bankinstitut</i> som har tillst�nd <br/>att driva v�rdepappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft27">7 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 � bankaktiebolags-<br/>lagen (1987:618), f�rv�rva egna aktier och aktier i moderbolag f�r att <br/>underl�tta r�relsen. Detta g�ller dock endast aktier som �r noterade vid en <br/>svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon <br/>annan reglerad marknad. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft23">Innehavet av s�dana aktier som s�gs i f�rsta stycket f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23">fem procent av aktiekapitalet i n�got av bolagen. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft23">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft23">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft27">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft25">2</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1992:559. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft23">1594 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:806

Utkom fr�n trycket

den 22 juni 1994

Lag
om �ndring i lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 6 � och 4 kap. 5 � lagen

(1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

6 � Kredit enligt 4 � andra stycket f�r beviljas endast om l�ntagaren p�
goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen. F�r kredit som
l�mnas skall det finnas betryggande s�kerhet.

L�mnas aktier som s�kerhet f�r kredit och ing�r som en mindre del

bland dessa �ven aktier i ett v�rdepappersbolag som l�mnar krediten eller
dess moderbolag, f�r v�rdepappersbolaget trots f�rbudet i 7 kap. 2 � aktie-
bolagslagen (1975:1385) som pant ta emot �ven dessa aktier. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen f�r utf�rda n�r-
mare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla i s�dana fall.

1

Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422.

1593

background image

SFS 1994:806

4 kap.

5 �2 Ett v�rdepappersbolag och ett svenskt bankinstitut som har tillst�nd
att driva v�rdepappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i

7 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 � bankaktiebolags-
lagen (1987:618), f�rv�rva egna aktier och aktier i moderbolag f�r att
underl�tta r�relsen. Detta g�ller dock endast aktier som �r noterade vid en
svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon
annan reglerad marknad.

Innehavet av s�dana aktier som s�gs i f�rsta stycket f�r inte �verstiga

fem procent av aktiekapitalet i n�got av bolagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:559.

1594

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.