SFS 1994:1943 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1994:1943 Lag om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1994_1943 Lag om ändring i lagen (1994_806) om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:375px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:1943 </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:806) om �ndring i lagen <br/>(1991:981) om v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 5 � lagen (1991:981) om </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18">v�rdepappersr�relse i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:806) om �nd-<br/>ring i n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b> Ett svenskt v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rde-<br/>pappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i 7 kap. <br/>2� aktiebolagslagen (1975:1385), 6 kap. 10 � bankaktiebolagslagen <br/>(1987:618) och 6 kap. 10 � f�rs�kringsr�relselagen (1982:713), f�rv�rva <br/>egna aktier och aktier i moderbolag f�r att underl�tta r�relsen. Detta g�ller <br/>dock endast aktier som �r noterade vid en svensk eller utl�ndsk b�rs, en <br/>auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">Innehavet av s�dana aktier som s�gs i f�rsta stycket f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">fem procent av aktiekapitalet i n�got av bolagen. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft18">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:50 och 1994/95:70, bet. 1994/95:NU12 och 1994/95:NU13, rskr. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">1994/95:164 och 1994/95:142. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft12">6778 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1943

Utkom fr�n trycket
den 30 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1994:806) om �ndring i lagen
(1991:981) om v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 5 � lagen (1991:981) om

v�rdepappersr�relse i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:806) om �nd-
ring i n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.

4 kap.

5 � Ett svenskt v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rde-
pappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i 7 kap.
2� aktiebolagslagen (1975:1385), 6 kap. 10 � bankaktiebolagslagen
(1987:618) och 6 kap. 10 � f�rs�kringsr�relselagen (1982:713), f�rv�rva
egna aktier och aktier i moderbolag f�r att underl�tta r�relsen. Detta g�ller
dock endast aktier som �r noterade vid en svensk eller utl�ndsk b�rs, en
auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad.

Innehavet av s�dana aktier som s�gs i f�rsta stycket f�r inte �verstiga

fem procent av aktiekapitalet i n�got av bolagen.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:50 och 1994/95:70, bet. 1994/95:NU12 och 1994/95:NU13, rskr.

1994/95:164 och 1994/95:142.

6778

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.