SFS 1996:38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1996:38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
SFS 1996_38 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:387px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1996:38 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 13 februari 1996 </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i bankr�relselagen (1987:617); </b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 11 � bankr�relselagen </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">(1987:617) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>11 �</b>2 Finansinspektionen skall ge tillst�nd till f�rv�rv enligt 10 �, om det <br/>inte kan antas att f�rv�rvaren kommer att motverka en sund utveckling av <br/>bankens verksamhet. Inspektionen f�r f�reskriva en viss tid inom vilken ett <br/>f�rv�rv skall genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Finansinspektionen skall meddela beslut i ett �rende enligt denna para-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">graf inom tre m�nader fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">G�RAN PERSSON </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft19">Per H�kansson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9,rskr. 1995/96:112. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1995:1572. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft12">67 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:38
Utkom fr�n trycket
den 13 februari 1996

Lag
om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);

utf�rdad den 18 januari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 11 � bankr�relselagen

(1987:617) skall ha f�ljande lydelse.

7 kap.

11 �2 Finansinspektionen skall ge tillst�nd till f�rv�rv enligt 10 �, om det
inte kan antas att f�rv�rvaren kommer att motverka en sund utveckling av
bankens verksamhet. Inspektionen f�r f�reskriva en viss tid inom vilken ett
f�rv�rv skall genomf�ras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett �rende enligt denna para-

graf inom tre m�nader fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

Per H�kansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9,rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse 1995:1572. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

67

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.