SFS 1997:453 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:453 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
SFS 1997_453 Lag om ändring i lagen (1992_1610) om kreditmarknadsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:11px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:265px;left:487px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:453 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft11">771 </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1996/97:114 och 1996/97:65, bet. 1996/97: FiU26 och 1996/97:FiU27, rskr. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft13">1996/97:214 och 1996/97:275. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft13"> Lagen omtryckt 1996:1004. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse av <br/>2 kap. 5 � 1996:751 <br/>3 kap. 1 � 1996:1004 <br/>3 kap. 7 � 1993:767 <br/>4 kap. 1 � 1994:2018 <br/>4 kap. 2 � 1996:1004 <br/>5 kap. 2 � 1995:1564 <br/>5 kap. 12 � 1996:751 <br/>5 kap. 14 a � 1996:751 <br/>5 kap. 17 � 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1992:1610) om <br/>kreditmarknadsbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1610) om kre-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">ditmarknadsbolag2, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i> att i 1 kap. 4 �, 2 kap. 5, 11-13 ��, 3 kap. 1, 5-7 ��, 4 kap. 1 och </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft112">2 ��, 5 kap. 1-8, 12, 14 a, 17-18 och 23 ��, punkt 6 i �verg�ngsbest�mmel-<br/>serna, mellanrubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 1 och 11 �� samt mellanrubri-<br/>kerna n�rmast f�re 5 kap. 1 och 16 �� ordet &#34;kreditmarknadsbolag&#34; i olika <br/>b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;kreditmarknadsf�retag&#34; i motsvarande <br/>form, </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i> att i 2 kap. 5, 12 och 13 ��, 3 kap. 6 och 7 ��, 4 kap. 1 � samt 5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">12, 17 och 18 �� ordet &#34;bolaget&#34; i olika b�jningsformer skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34;f�retaget&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i> att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 5 ��, 2 kap. 1-4 och 6-7 </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft112">b ��, 3 kap. 3, 4 och 10 ��, 5 kap. 11, 14 och 15-16 �� samt rubriken n�r-<br/>maste f�re 1 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny best�mmelse, 5 kap. 4 a �, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">jande lydelse. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1997:453 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Lag om finansieringsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>l k a p . </b></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>1 �3</b> I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft23">1.<i> finansieringsverksamhet:</i> n�ringsverksamhet som har till �ndam�l att </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27">l�mna kredit, st�lla garanti f�r kredit, f�rmedla kredit till konsumenter eller <br/>medverka till finansiering genom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta l�s <br/>egendom till nyttjande, </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">2.<i> kreditmarknadsf�retag:</i> ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekono-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27">misk f�rening som har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva finansierings-<br/>verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft27">2a.<i> kreditmarknadsbolag:</i> ett kreditmarknadsf�retag som �r aktiebolag, <br/>2b.<i> kreditmarknadsf�rening:</i> ett kreditmarknadsf�retag som �r ekono-</p> <p style="position:absolute;top:250px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23">misk f�rening, </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>3. kvalificerat innehav:</i> ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27">innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga <br/>r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av f�re-<br/>taget, </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>4. filial:</i> ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning; om ett ut-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27">l�ndskt f�retag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 ��, skall etable-<br/>ringen anses som en enda filial, �ven om flera driftst�llen inr�ttas, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>5. kreditinstitut:</i> ett institut i vars verksamhet ing�r att fr�n allm�nheten </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23">l�na medel och att bevilja krediter f�r egen r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>6. finansiellt institut:</i> ett f�retag som inte �r kreditinstitut men vars hu-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27">vudsakliga verksamhet best�r i att f�rv�rva aktier eller andelar eller att driva <br/>valutahandel eller v�rdepappersr�relse eller att utf�ra en eller flera av de <br/>verksamheter som anges i 3 kap. 1 � andra stycket 2-11, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft23">7.<i> EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">Ett kreditmarknadsf�retag och ett annat f�retag skall anses ha n�ra f�rbin-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23">delser, om </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft23">1. det ena f�retaget direkt eller indirekt genom dotterf�retag �ger 20 pro-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft27">cent eller mer av kapitalet eller disponerar �ver 20 procent eller mer av samt-<br/>liga r�ster i det andra f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">2. det ena f�retaget direkt eller indirekt utg�r moderf�retag till det andra </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft23">eller det finns en annan likartad f�rbindelse mellan f�retagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">3. b�da f�retagen �r dotterf�retag till eller har en likartad f�rbindelse med </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft27">en eller samma juridiska person eller st�r i ett motsvarande f�rh�llande till <br/>en och samma fysiska person. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">N�ra f�rbindelser f�religger �ven mellan en fysisk person och ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23">marknadsf�retag, om den fysiska personen </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">1. �ger mer �n 20 procent av kapitalet eller disponerar �ver mer �n 20 </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft23">procent av samtliga r�ster i kreditmarknadsf�retaget, eller </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23">2. p� annat s�tt har s�dant inflytande �ver kreditmarknadsf�retaget att </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft27">personens st�llning motsvarar den som ett moderf�retag har i f�rh�llande till <br/>ett dotterf�retag eller det finns en annan likartad f�rbindelse mellan honom <br/>och kreditmarknadsf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2 �</b> Finansieringsverksamhet f�r, med de undantag som anges i 3 � samt <br/>2 kap. 9 och 10 ��, drivas bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft25">3</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft23">772 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd kan ges till svenska aktiebolag och ekonomiska f�reningar samt </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">till utl�ndska kreditinstitut. </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r utl�ndska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft37">st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160) <br/>om utl�ndska filialer m.m. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>Tystnadsplikt </i></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>5 �</b> Enskildas f�rh�llanden till kreditmarknadsf�retag f�r inte obeh�rigen <br/>r�jas. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre-</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">tesslagen (1980:100). </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">mot f�rbudet i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft37">b�r att vad som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att <br/>uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �4</b> Tillst�nd att driva finansieringsverksamhet f�r ett svenskt aktiebolag </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">eller en svensk ekonomisk f�rening f�r meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">3. det kan antas att de som kommer att �ga ett kvalificerat innehav i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">taget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i f�reta-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">get och �ven i �vrigt �r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-<br/>ningen av ett kreditmarknadsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">4. de som avses ing� i f�retagets styrelse och vara verkst�llande direkt�r </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">eller dennes st�llf�retr�dare har de insikter och den erfarenhet som m�ste <br/>kr�vas av den som deltar i ledningen av ett kreditmarknadsf�retag och �ven <br/>i �vrigt l�mpliga f�r en s�dan uppgift, och </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">5. f�retaget uppfyller de villkor som i �vrigt anges i denna lag. <br/>Tillst�nd att bedriva finansieringsverksamhet f�r inte beviljas, om det kan </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">antas att n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�rings-<br/>verksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig <br/>till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�retaget kommer att ha n�ra f�rbindelser med n�gon annan, f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">st�nd meddelas endast om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av <br/>kreditmarknadsf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�got ytterli-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">gare finansieringsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2 �</b> Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan f�retaget har registrerats i aktie-<br/>bolags- eller f�reningsregistret. Om en s�dan ans�kan har gjorts inom sex <br/>m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande respektive beslutet om att </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft34">4</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft30">773 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>SFS 1997:453 </b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1997:453 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft41">bilda f�reningen, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta stycket aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft46">(1975: 1385) och den i 2 kap. 3 � f�rsta stycket lagen (1987:667) om ekono-<br/>miska f�reningar f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft41">Till ans�kan skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. Rege-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46">ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen f�r med-<br/>dela n�rmare f�reskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>3 �</b> Ett kreditmarknadsf�retags bolagsordning eller stadgar skall godk�n-<br/>nas av Finansinspektionen i samband med att f�retaget f�r tillst�nd att driva <br/>finansieringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett beslut om �ndring av bolagsordningen eller stadgarna f�r inte registre-</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft41">ras innan det har godk�nts av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>4 �5</b> Ett kreditmarknadsf�retag skall n�r verksamheten p�b�rjas ha ett bun-<br/>det eget kapital som vid tidpunkten f�r beslut om tillst�nd enligt 1 � motsva-<br/>rar minst fem miljoner ecu. I 5 kap. 4 � 3 och 5 lagen (1995:1559) om �rsre-<br/>dovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad <br/>som utg�r bundet eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft41">Om nettov�rdet av tillg�ngarna i den planerade verksamheten uppg�r till </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46">h�gst etthundra miljoner kronor, f�r Finansinspektionen medge att f�retaget <br/>har l�gre bundet eget kapital �n som anges i f�rsta stycket, dock l�gst mot-<br/>svarande en miljon ecu. I nettov�rdet skall inte r�knas in v�rdet av tillg�ng-<br/>arna i s�dan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft41">Insatserna i en kreditmarknadsf�rening skall alltid fullg�ras i pengar. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>6 �6</b> I ett kreditmarknadsf�retag skall minst en av st�mman utsedd revisor <br/>vara auktoriserad revisor. Till revisor kan utses �ven ett registrerat revisions-<br/>bolag. Best�mmelser om vem som kan vara huvudansvarig f�r revisionen <br/>och om underr�ttelseskyldighet finns i 12 � lagen (1995:528) om revisorer. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 �7</b> F�r kreditmarknadsf�retag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag <br/>och ekonomiska f�reningar i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som �r revisor i ett kreditmarknadsf�retag f�r inte st� i skuld till eller </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft41">ha annan ekonomisk f�rpliktelse mot f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft41">Lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft41">bolag �r till�mplig p� kreditmarknadsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 a �8</b> Om revisorn vid fullg�randet av sitt uppdrag i kreditmarknadsf�reta-<br/>get f�r k�nnedom om f�rh�llanden som </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft41">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft41">kreditmarknadsf�retags verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft46">2. kan p�verka kreditmarknadsf�retagets fortsatta drift negativt, eller <br/>3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft46">ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 10 kap. 10 � aktiebolagslagen <br/>(1975:1385) eller 8 kap. 13 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, <br/>skall revisorn omg�ende rapportera detta till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft44">5</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1995:1564. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft44">6</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1995:539. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft44">7</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1995:1564. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft44">8</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">774 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft50">Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft56">k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av <br/>uppdrag som revisorn har i kreditmarknadsf�retagets moderf�retag eller ett <br/>dotterf�retag eller ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med kredit-<br/>marknadsf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>7 b �9</b> Vad som s�gs om revisor i 7 a � skall ocks� till�mpas i fr�ga om <br/>granskare som har utsetts i ett kreditmarknadsf�retag enligt 10 kap. 14 � ak-<br/>tiebolagslagen (1975:1385) eller 8 kap 17 � lagen (1987:667) om ekono-<br/>miska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>3 �</b> Ett kreditmarknadsf�retags bolagsordning eller stadgar skall ange, f�r-<br/>utom de uppgifter som f�reskrivs i 2 kap. 4 � aktiebolagslagen (1975:1385) <br/>och i 2 kap. 2 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, under vilka <br/>villkor l�ngivning, uppl�ning och f�rv�rv av egendom skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>4 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft56">f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilken verksamhet ett kreditmarknads-<br/>f�retag f�r bedriva och vad dess bolagsordning eller stadgar skall inneh�lla. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>10 �</b> Ett kreditmarknadsf�retag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som f�-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">retaget normalt st�ller upp l�mna kredit till </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft50">1. styrelseledamot, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">2. person som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">ankommande kredit�renden, </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft56">3. anst�lld som innehar en ledande st�llning inom f�retaget, <br/>4. annan aktie�gare eller andels�gare �n staten med ett aktieinnehav eller </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft56">andelsinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet eller, i <br/>en ekonomisk f�rening, minst tre procent av insatskapitalet, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft56">5. make eller sambo till person som avses under 1-4 eller <br/>6. juridisk person i vilken s�dan person som avses under 1-5 har ett v�-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionen pr�var om en anst�lld har s�dan ledande st�llning som </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">avses i f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">Kreditmarknadsf�retagets styrelse skall avg�ra �renden om kredit till s�-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft56">dana personer som avses i f�rsta stycket. F�retaget skall i en f�rteckning f�ra <br/>in uppgifter om de krediter som har beviljats personer eller f�retag som av-<br/>ses i f�rsta stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-<br/>nansinspektionen f�r utf�rda f�reskrifter om vilka uppgifter som skall an-<br/>tecknas i f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta-tredje styckena till�mpas p� motsvarande s�tt betr�ffande krediter </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft56">mot s�kerhet av borgen eller fordringsbevis som utf�rdats av n�gon som av-<br/>ses i f�rsta stycket. Detsamma g�ller f�r en fordran som f�retaget f�rv�rvar <br/>och f�r vilken n�gon som avses i f�rsta stycket �r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelsen i 12 kap. 7 � aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">kreditmarknadsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft54"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft50">775 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>SFS 1997:453 </b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1997:453 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:70px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>4 a �</b> En kreditmarknadsf�renings styrelse �r skyldig att genast l�ta upp-<br/>r�tta en s�rskild balansr�kning, om det finns anledning att anta att f�reningen <br/>inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning enligt lagen (1994:2004) om ka-<br/>pitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">Balansr�kningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om f�ren-</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66">ingens st�llning bekr�ftas skall styrelsen genast underr�tta Finansinspektio-<br/>nen. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>11 �10</b> Ett direkt eller indirekt f�rv�rv av aktier eller andelar i ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66">marknadsf�retag, som medf�r att f�rv�rvarens sammanlagda innehav utg�r <br/>ett kvalificerat innehav, f�r ske bara efter tillst�nd av Finansinspektionen. <br/>Detsamma g�ller f�rv�rv som inneb�r att ett kvalificerat innehav �kas s� att <br/>det uppg�r till eller �verstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller r�ste-<br/>talet f�r samtliga aktier eller andelar eller s� att f�retaget blir dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">Tillst�nd enligt f�rsta stycket skall ha meddelats f�re f�rv�rvet. Om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66">v�rvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller p� an-<br/>nat liknande s�tt, kr�vs i st�llet tillst�nd f�r att f�rv�rvaren skall f� beh�lla <br/>de aktier eller andelar som erh�llits. F�rv�rvaren skall ans�ka om tillst�nd <br/>till ett s�dant f�rv�rv inom sex m�nader efter det att aktierna eller andelarna <br/>erh�llits. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>14 �11</b> N�r ett kreditmarknadsf�retag f�r k�nnedom om att aktier eller an-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft66">delar i f�retaget blivit f�rem�l f�r ett s�dant f�rv�rv som avses i 11 � eller <br/>f�r en s�dan avyttring som avses i 13 �, skall f�retaget snarast anm�la f�r-<br/>v�rvet eller avyttringen till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">N�r ett kreditmarknadsf�retag i annat fall f�r k�nnedom om att det har </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66">n�ra f�rbindelser med n�gon annan, skall f�retaget snarast anm�la det till Fi-<br/>nansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">Ett kreditmarknadsf�retag skall �rligen till Finansinspektionen anm�la </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft66">namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i <br/>f�retaget samt storleken p� innehaven. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>15 �12</b> Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar ut�var </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft62">eller kan antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft66">sund utveckling av verksamheten i kreditmarknadsf�retaget, f�r Finansin-<br/>spektionen besluta att �garen vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller <br/>andelar �n som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat. Detsamma <br/>g�ller, om en s�dan �gare i v�sentlig m�n har �sidosatt skyldigheter i n�-</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft62">ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft62">skyldig till allvarlig brottslighet. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underl�tit </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft66">att ans�ka om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 11 �, f�r inspektionen be-<br/>sluta att �garen vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna till <br/>den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft62">Om n�gon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft62">776 </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft64">10</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft64">11</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft64">12</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1996:751. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76">hav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller ande-<br/>larna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionen f�r f�rel�gga en �gare som avses i f�rsta stycket att </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76">avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet d�refter inte �r <br/>kvalificerat. En �gare som avses i andra eller tredje stycket f�r f�rel�ggas att <br/>avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte st�r i strid <br/>med inspektionens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft70">Aktier eller andelar som omfattas av ett f�rbud eller f�rel�ggande enligt </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft76">denna paragraf skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare till en <br/>viss del av aktierna eller andelarna i f�retaget f�r att ett beslut skall bli giltigt <br/>eller en befogenhet skall f� ut�vas, s�vida inte f�rvaltare har f�rordnats en-<br/>ligt 15 a �. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>15 a �13</b> Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen beg�ra att </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft76">tingsr�tten f�rordnar en l�mplig person att som f�rvaltare f�retr�da s�dana <br/>aktier eller andelar som enligt 15 � inte f�r f�retr�das av �garen. S�dan ans�-<br/>kan pr�vas av tingsr�tten i den ort d�r �garen har sitt hemvist, eller om �ga-<br/>ren inte har hemvistet i Sverige, av Stockholms tingsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft70">En f�rvaltare har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete och utl�gg. Ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76">ningen skall betalas av �garen till aktierna eller andelarna och skall p� beg�-<br/>ran f�rskotteras av kreditmarknadsf�retaget. Om den betalnings skyldige inte <br/>godtar f�rvaltarens anspr�k, fastst�lls ers�ttningen av tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>15 b �14</b> Om ett kreditmarknadsf�retag har n�ra f�rbindelser med n�gon <br/>annan och det hindrar en effektiv tillsyn av kreditmarknadsf�retaget, f�r Fi-<br/>nansinspektionen f�rel�gga innehavare av aktier eller andelar som medf�r att <br/>f�rbindelserna �r n�ra att avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att s� <br/>inte l�ngre �r fallet. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft70">Finansinspektionen f�r �ven besluta att den eller de som omfattas av ett </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76">beslut enligt f�rsta stycket inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna vid <br/>st�mman. I s� fall skall best�mmelserna i 15 a � till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>16 �</b> Om ett kreditmarknadsf�retag har fattat ett beslut som strider mot </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft76">denna lag eller n�gon annan f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot <br/>f�reskrift som meddelats med st�d av s�dan f�rfattning eller mot bolagsord-<br/>ningen eller stadgarna, f�r Finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av be-<br/>slutet. Har beslutet redan verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga f�retaget att <br/>g�ra r�ttelse, om det �r m�jligt. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft70">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft70">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft70">Tord Gr�nsbo </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft70">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft73">13</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft74"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft73">14</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft74"> Senaste lydelse 1996:751. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft70">777 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>SFS 1997:453 </b></p> </div> </div>
background image

SFS 1997:453
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

771

1

Prop. 1996/97:114 och 1996/97:65, bet. 1996/97: FiU26 och 1996/97:FiU27, rskr.

1996/97:214 och 1996/97:275.

2

Lagen omtryckt 1996:1004.

Senaste lydelse av
2 kap. 5 � 1996:751
3 kap. 1 � 1996:1004
3 kap. 7 � 1993:767
4 kap. 1 � 1994:2018
4 kap. 2 � 1996:1004
5 kap. 2 � 1995:1564
5 kap. 12 � 1996:751
5 kap. 14 a � 1996:751
5 kap. 17 � 1996:751.

Lag
om �ndring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1610) om kre-

ditmarknadsbolag2,

dels att i 1 kap. 4 �, 2 kap. 5, 11-13 ��, 3 kap. 1, 5-7 ��, 4 kap. 1 och

2 ��, 5 kap. 1-8, 12, 14 a, 17-18 och 23 ��, punkt 6 i �verg�ngsbest�mmel-
serna, mellanrubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 1 och 11 �� samt mellanrubri-
kerna n�rmast f�re 5 kap. 1 och 16 �� ordet "kreditmarknadsbolag" i olika
b�jningsformer skall bytas ut mot "kreditmarknadsf�retag" i motsvarande
form,

dels att i 2 kap. 5, 12 och 13 ��, 3 kap. 6 och 7 ��, 4 kap. 1 � samt 5 kap.

12, 17 och 18 �� ordet "bolaget" i olika b�jningsformer skall bytas ut mot

"f�retaget" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 5 ��, 2 kap. 1-4 och 6-7

b ��, 3 kap. 3, 4 och 10 ��, 5 kap. 11, 14 och 15-16 �� samt rubriken n�r-
maste f�re 1 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras en ny best�mmelse, 5 kap. 4 a �, av f�l-

jande lydelse.

background image

SFS 1997:453

Lag om finansieringsverksamhet

l k a p .

1 �3 I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: n�ringsverksamhet som har till �ndam�l att

l�mna kredit, st�lla garanti f�r kredit, f�rmedla kredit till konsumenter eller
medverka till finansiering genom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta l�s
egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsf�retag: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekono-

misk f�rening som har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva finansierings-
verksamhet,

2a. kreditmarknadsbolag: ett kreditmarknadsf�retag som �r aktiebolag,
2b. kreditmarknadsf�rening: ett kreditmarknadsf�retag som �r ekono-

misk f�rening,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av f�re-
taget,

4. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning; om ett ut-

l�ndskt f�retag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 ��, skall etable-
ringen anses som en enda filial, �ven om flera driftst�llen inr�ttas,

5. kreditinstitut: ett institut i vars verksamhet ing�r att fr�n allm�nheten

l�na medel och att bevilja krediter f�r egen r�kning,

6. finansiellt institut: ett f�retag som inte �r kreditinstitut men vars hu-

vudsakliga verksamhet best�r i att f�rv�rva aktier eller andelar eller att driva
valutahandel eller v�rdepappersr�relse eller att utf�ra en eller flera av de
verksamheter som anges i 3 kap. 1 � andra stycket 2-11,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det.

Ett kreditmarknadsf�retag och ett annat f�retag skall anses ha n�ra f�rbin-

delser, om

1. det ena f�retaget direkt eller indirekt genom dotterf�retag �ger 20 pro-

cent eller mer av kapitalet eller disponerar �ver 20 procent eller mer av samt-
liga r�ster i det andra f�retaget,

2. det ena f�retaget direkt eller indirekt utg�r moderf�retag till det andra

eller det finns en annan likartad f�rbindelse mellan f�retagen, eller

3. b�da f�retagen �r dotterf�retag till eller har en likartad f�rbindelse med

en eller samma juridiska person eller st�r i ett motsvarande f�rh�llande till
en och samma fysiska person.

N�ra f�rbindelser f�religger �ven mellan en fysisk person och ett kredit-

marknadsf�retag, om den fysiska personen

1. �ger mer �n 20 procent av kapitalet eller disponerar �ver mer �n 20

procent av samtliga r�ster i kreditmarknadsf�retaget, eller

2. p� annat s�tt har s�dant inflytande �ver kreditmarknadsf�retaget att

personens st�llning motsvarar den som ett moderf�retag har i f�rh�llande till
ett dotterf�retag eller det finns en annan likartad f�rbindelse mellan honom
och kreditmarknadsf�retaget.

2 � Finansieringsverksamhet f�r, med de undantag som anges i 3 � samt
2 kap. 9 och 10 ��, drivas bara efter tillst�nd av Finansinspektionen.

3

Senaste lydelse 1996:751.

772

background image

Tillst�nd kan ges till svenska aktiebolag och ekonomiska f�reningar samt

till utl�ndska kreditinstitut.

F�r utl�ndska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-

st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160)
om utl�ndska filialer m.m.

Tystnadsplikt

5 � Enskildas f�rh�llanden till kreditmarknadsf�retag f�r inte obeh�rigen
r�jas.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekre-

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-

b�r att vad som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.

2 kap.

1 �4 Tillst�nd att driva finansieringsverksamhet f�r ett svenskt aktiebolag

eller en svensk ekonomisk f�rening f�r meddelas endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller n�gon

annan f�rfattning,

2. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund

verksamhet,

3. det kan antas att de som kommer att �ga ett kvalificerat innehav i f�re-

taget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i f�reta-

get och �ven i �vrigt �r l�mpliga att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-
ningen av ett kreditmarknadsf�retag,

4. de som avses ing� i f�retagets styrelse och vara verkst�llande direkt�r

eller dennes st�llf�retr�dare har de insikter och den erfarenhet som m�ste
kr�vas av den som deltar i ledningen av ett kreditmarknadsf�retag och �ven
i �vrigt l�mpliga f�r en s�dan uppgift, och

5. f�retaget uppfyller de villkor som i �vrigt anges i denna lag.
Tillst�nd att bedriva finansieringsverksamhet f�r inte beviljas, om det kan

antas att n�gon som i v�sentlig m�n har �sidosatt sina skyldigheter i n�rings-
verksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i f�retaget.

Om f�retaget kommer att ha n�ra f�rbindelser med n�gon annan, f�r till-

st�nd meddelas endast om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
kreditmarknadsf�retaget.

Tillst�nd f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�got ytterli-

gare finansieringsf�retag.

2 � Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan f�retaget har registrerats i aktie-
bolags- eller f�reningsregistret. Om en s�dan ans�kan har gjorts inom sex
m�nader fr�n stiftelseurkundens undertecknande respektive beslutet om att

4

Senaste lydelse 1996:751.

773

SFS 1997:453

background image

SFS 1997:453

bilda f�reningen, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta stycket aktiebolagslagen

(1975: 1385) och den i 2 kap. 3 � f�rsta stycket lagen (1987:667) om ekono-
miska f�reningar f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet.

Till ans�kan skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen f�r med-
dela n�rmare f�reskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla.

3 � Ett kreditmarknadsf�retags bolagsordning eller stadgar skall godk�n-
nas av Finansinspektionen i samband med att f�retaget f�r tillst�nd att driva
finansieringsverksamhet.

Ett beslut om �ndring av bolagsordningen eller stadgarna f�r inte registre-

ras innan det har godk�nts av inspektionen.

4 �5 Ett kreditmarknadsf�retag skall n�r verksamheten p�b�rjas ha ett bun-
det eget kapital som vid tidpunkten f�r beslut om tillst�nd enligt 1 � motsva-
rar minst fem miljoner ecu. I 5 kap. 4 � 3 och 5 lagen (1995:1559) om �rsre-
dovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad
som utg�r bundet eget kapital.

Om nettov�rdet av tillg�ngarna i den planerade verksamheten uppg�r till

h�gst etthundra miljoner kronor, f�r Finansinspektionen medge att f�retaget
har l�gre bundet eget kapital �n som anges i f�rsta stycket, dock l�gst mot-
svarande en miljon ecu. I nettov�rdet skall inte r�knas in v�rdet av tillg�ng-
arna i s�dan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 � f�rsta stycket.

Insatserna i en kreditmarknadsf�rening skall alltid fullg�ras i pengar.

6 �6 I ett kreditmarknadsf�retag skall minst en av st�mman utsedd revisor
vara auktoriserad revisor. Till revisor kan utses �ven ett registrerat revisions-
bolag. Best�mmelser om vem som kan vara huvudansvarig f�r revisionen
och om underr�ttelseskyldighet finns i 12 � lagen (1995:528) om revisorer.

7 �7 F�r kreditmarknadsf�retag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag
och ekonomiska f�reningar i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag.

Den som �r revisor i ett kreditmarknadsf�retag f�r inte st� i skuld till eller

ha annan ekonomisk f�rpliktelse mot f�retaget.

Lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-

bolag �r till�mplig p� kreditmarknadsf�retag.

7 a �8 Om revisorn vid fullg�randet av sitt uppdrag i kreditmarknadsf�reta-
get f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar

kreditmarknadsf�retags verksamhet,

2. kan p�verka kreditmarknadsf�retagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-

ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 10 kap. 10 � aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 8 kap. 13 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar,
skall revisorn omg�ende rapportera detta till Finansinspektionen.

5

Senaste lydelse 1995:1564.

6

Senaste lydelse 1995:539.

7

Senaste lydelse 1995:1564.

8

Senaste lydelse 1996:751.

774

background image

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r

k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av
uppdrag som revisorn har i kreditmarknadsf�retagets moderf�retag eller ett
dotterf�retag eller ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med kredit-
marknadsf�retaget.

7 b �9 Vad som s�gs om revisor i 7 a � skall ocks� till�mpas i fr�ga om
granskare som har utsetts i ett kreditmarknadsf�retag enligt 10 kap. 14 � ak-
tiebolagslagen (1975:1385) eller 8 kap 17 � lagen (1987:667) om ekono-
miska f�reningar.

3 kap.

3 � Ett kreditmarknadsf�retags bolagsordning eller stadgar skall ange, f�r-
utom de uppgifter som f�reskrivs i 2 kap. 4 � aktiebolagslagen (1975:1385)
och i 2 kap. 2 � lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar, under vilka
villkor l�ngivning, uppl�ning och f�rv�rv av egendom skall ske.

4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilken verksamhet ett kreditmarknads-
f�retag f�r bedriva och vad dess bolagsordning eller stadgar skall inneh�lla.

10 � Ett kreditmarknadsf�retag f�r inte p� andra villkor �n s�dana som f�-

retaget normalt st�ller upp l�mna kredit till

1. styrelseledamot,

2. person som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� styrelsen

ankommande kredit�renden,

3. anst�lld som innehar en ledande st�llning inom f�retaget,
4. annan aktie�gare eller andels�gare �n staten med ett aktieinnehav eller

andelsinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet eller, i
en ekonomisk f�rening, minst tre procent av insatskapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1-4 eller
6. juridisk person i vilken s�dan person som avses under 1-5 har ett v�-

sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av del�gare.

Finansinspektionen pr�var om en anst�lld har s�dan ledande st�llning som

avses i f�rsta stycket 3.

Kreditmarknadsf�retagets styrelse skall avg�ra �renden om kredit till s�-

dana personer som avses i f�rsta stycket. F�retaget skall i en f�rteckning f�ra
in uppgifter om de krediter som har beviljats personer eller f�retag som av-
ses i f�rsta stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-
nansinspektionen f�r utf�rda f�reskrifter om vilka uppgifter som skall an-
tecknas i f�rteckningen.

F�rsta-tredje styckena till�mpas p� motsvarande s�tt betr�ffande krediter

mot s�kerhet av borgen eller fordringsbevis som utf�rdats av n�gon som av-
ses i f�rsta stycket. Detsamma g�ller f�r en fordran som f�retaget f�rv�rvar
och f�r vilken n�gon som avses i f�rsta stycket �r betalningsskyldig.

Best�mmelsen i 12 kap. 7 � aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller inte f�r

kreditmarknadsbolag.

9

Senaste lydelse 1996:751.

775

SFS 1997:453

background image

SFS 1997:453

5 kap.

4 a � En kreditmarknadsf�renings styrelse �r skyldig att genast l�ta upp-
r�tta en s�rskild balansr�kning, om det finns anledning att anta att f�reningen
inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning enligt lagen (1994:2004) om ka-
pitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag.

Balansr�kningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om f�ren-

ingens st�llning bekr�ftas skall styrelsen genast underr�tta Finansinspektio-
nen.

11 �10 Ett direkt eller indirekt f�rv�rv av aktier eller andelar i ett kredit-

marknadsf�retag, som medf�r att f�rv�rvarens sammanlagda innehav utg�r
ett kvalificerat innehav, f�r ske bara efter tillst�nd av Finansinspektionen.
Detsamma g�ller f�rv�rv som inneb�r att ett kvalificerat innehav �kas s� att
det uppg�r till eller �verstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller r�ste-
talet f�r samtliga aktier eller andelar eller s� att f�retaget blir dotterf�retag.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket skall ha meddelats f�re f�rv�rvet. Om f�r-

v�rvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller p� an-
nat liknande s�tt, kr�vs i st�llet tillst�nd f�r att f�rv�rvaren skall f� beh�lla
de aktier eller andelar som erh�llits. F�rv�rvaren skall ans�ka om tillst�nd
till ett s�dant f�rv�rv inom sex m�nader efter det att aktierna eller andelarna
erh�llits.

14 �11 N�r ett kreditmarknadsf�retag f�r k�nnedom om att aktier eller an-

delar i f�retaget blivit f�rem�l f�r ett s�dant f�rv�rv som avses i 11 � eller
f�r en s�dan avyttring som avses i 13 �, skall f�retaget snarast anm�la f�r-
v�rvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

N�r ett kreditmarknadsf�retag i annat fall f�r k�nnedom om att det har

n�ra f�rbindelser med n�gon annan, skall f�retaget snarast anm�la det till Fi-
nansinspektionen.

Ett kreditmarknadsf�retag skall �rligen till Finansinspektionen anm�la

namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i
f�retaget samt storleken p� innehaven.

15 �12 Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar ut�var

eller kan antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en

sund utveckling av verksamheten i kreditmarknadsf�retaget, f�r Finansin-
spektionen besluta att �garen vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller
andelar �n som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat. Detsamma
g�ller, om en s�dan �gare i v�sentlig m�n har �sidosatt skyldigheter i n�-

ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig

skyldig till allvarlig brottslighet.

Om �garen till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underl�tit

att ans�ka om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 11 �, f�r inspektionen be-
sluta att �garen vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.

Om n�gon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

776

10

Senaste lydelse 1996:751.

11

Senaste lydelse 1996:751.

12

Senaste lydelse 1996:751.

background image

hav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller ande-
larna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.

Finansinspektionen f�r f�rel�gga en �gare som avses i f�rsta stycket att

avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet d�refter inte �r
kvalificerat. En �gare som avses i andra eller tredje stycket f�r f�rel�ggas att
avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte st�r i strid
med inspektionens beslut.

Aktier eller andelar som omfattas av ett f�rbud eller f�rel�ggande enligt

denna paragraf skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare till en
viss del av aktierna eller andelarna i f�retaget f�r att ett beslut skall bli giltigt
eller en befogenhet skall f� ut�vas, s�vida inte f�rvaltare har f�rordnats en-
ligt 15 a �.

15 a �13 Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Finansinspektionen beg�ra att

tingsr�tten f�rordnar en l�mplig person att som f�rvaltare f�retr�da s�dana
aktier eller andelar som enligt 15 � inte f�r f�retr�das av �garen. S�dan ans�-
kan pr�vas av tingsr�tten i den ort d�r �garen har sitt hemvist, eller om �ga-
ren inte har hemvistet i Sverige, av Stockholms tingsr�tt.

En f�rvaltare har r�tt till sk�lig ers�ttning f�r arbete och utl�gg. Ers�tt-

ningen skall betalas av �garen till aktierna eller andelarna och skall p� beg�-
ran f�rskotteras av kreditmarknadsf�retaget. Om den betalnings skyldige inte
godtar f�rvaltarens anspr�k, fastst�lls ers�ttningen av tingsr�tten.

15 b �14 Om ett kreditmarknadsf�retag har n�ra f�rbindelser med n�gon
annan och det hindrar en effektiv tillsyn av kreditmarknadsf�retaget, f�r Fi-
nansinspektionen f�rel�gga innehavare av aktier eller andelar som medf�r att
f�rbindelserna �r n�ra att avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att s�
inte l�ngre �r fallet.

Finansinspektionen f�r �ven besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt f�rsta stycket inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna vid
st�mman. I s� fall skall best�mmelserna i 15 a � till�mpas.

16 � Om ett kreditmarknadsf�retag har fattat ett beslut som strider mot

denna lag eller n�gon annan f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot
f�reskrift som meddelats med st�d av s�dan f�rfattning eller mot bolagsord-
ningen eller stadgarna, f�r Finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av be-
slutet. Har beslutet redan verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga f�retaget att
g�ra r�ttelse, om det �r m�jligt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Tord Gr�nsbo

(Finansdepartementet)

13

Senaste lydelse 1996:751.

14

Senaste lydelse 1996:751.

777

SFS 1997:453

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.