SFS 1997:460 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:460 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_460 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10">2</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse av 1 kap. 3 d � 1994:2015. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">788 </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft12">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft15">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 1 kap. 3 d � lagen (1991:981) om </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft15">v�rdepappersr�relse2 ordet &#34;kreditmarknadsbolag&#34; skall bytas ut mot &#34;finan-<br/>sieringsverksamhet&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:981) om <br/>v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:460 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> </div> </div>
background image

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 3 d � 1994:2015.

788

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att i 1 kap. 3 d � lagen (1991:981) om

v�rdepappersr�relse2 ordet "kreditmarknadsbolag" skall bytas ut mot "finan-
sieringsverksamhet".

Lag
om �ndring i lagen (1991:981) om
v�rdepappersr�relse;

SFS 1997:460
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.