SFS 1997:558 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:558 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
SFS 1997_558 Lag om ändring i lagen (1991_981) om värdepappersrörelse

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:858px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">980 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1997:558 </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:981) om <br/>v�rdepappersr�relse; </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 8 � lagen (1991:981) om </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft112">v�rdepappersr�relse samt rubriken n�rmast paragrafen skall ha f�ljande ly-<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15"><i><b>Tystnadsplikt </b></i></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 �</b>2 En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett<i> v�rdepappersbolag, <br/></i>vilken i den egenskapen f�r kunskap om en uppdragsgivares aff�rsf�rh�llan-<br/>den eller personliga f�rh�llanden, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han har f�tt <br/>veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft17">I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft112">b�r att vad som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att <br/>uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft112">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft19"> Prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft19"> Senaste lydelse 1994:2015. </p> </div> </div>
background image

980

SFS 1997:558

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1991:981) om
v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 8 � lagen (1991:981) om

v�rdepappersr�relse samt rubriken n�rmast paragrafen skall ha f�ljande ly-
delse.

1 kap.

Tystnadsplikt

8 �2 En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett v�rdepappersbolag,
vilken i den egenskapen f�r kunskap om en uppdragsgivares aff�rsf�rh�llan-
den eller personliga f�rh�llanden, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han har f�tt
veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

I 5 a � kreditupplysningslagen (1973:1173) finns best�mmelser som inne-

b�r att vad som g�ller om tystnadsplikt enligt f�rsta stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utv�xlas f�r kreditupplysnings�ndam�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.