SFS 1997:679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1997:679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
SFS 1997_679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:857px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10">1262 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:679 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 september 1997 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i bankr�relselagen (1987:617); </b></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 september 1997. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � bankr�relselagen </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:617)2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b>3 Denna lag inneh�ller best�mmelser om den r�relse som en bank f�r </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft110">driva samt vissa andra f�r banker gemensamma best�mmelser. Best�mmel-<br/>ser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i bankaktie-<br/>bolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) <br/>om medlemsbanker. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft110">Med<i> bank</i> f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank. <br/>Med en<i> banks stadgar</i> f�rst�s i denna lag bolagsordning f�r bankaktiebo-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">lag, reglemente f�r sparbank och stadgar f�r medlemsbank. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige. <br/>F�r utl�ndska bankf�retags verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft110">st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160) <br/>om utl�ndska filialer m.m. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller inte f�r verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">ler Riksg�ldskontoret. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft110">H�kan Klahr <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1996:1001. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:746. </p> </div> </div>
background image

1262

SFS 1997:679
Utkom fr�n trycket
den 16 september 1997

Lag
om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);

utf�rdad den 4 september 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � bankr�relselagen

(1987:617)2 skall ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �3 Denna lag inneh�ller best�mmelser om den r�relse som en bank f�r

driva samt vissa andra f�r banker gemensamma best�mmelser. Best�mmel-
ser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i bankaktie-
bolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570)
om medlemsbanker.

Med bank f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.
Med en banks stadgar f�rst�s i denna lag bolagsordning f�r bankaktiebo-

lag, reglemente f�r sparbank och stadgar f�r medlemsbank.

F�r varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.
F�r utl�ndska bankf�retags verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-

st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160)
om utl�ndska filialer m.m.

Denna lag g�ller inte f�r verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-

ler Riksg�ldskontoret.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

H�kan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Senaste lydelse 1996:746.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.