SFS 2020:673 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2020:673 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2020-673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:QIMDQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:QIMDQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 kap. 4 � lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 kap. <br/>4 �</b>2 Emittenten ska s� snart som m�jligt och senast fyra m�nader efter <br/>utg�ngen av varje r�kenskaps�r offentligg�ra sin �rsredovisning och i f�re-<br/>kommande fall en koncernredovisning. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�rs- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">revisor. Revisionsber�ttelsen ska offentligg�ras tillsammans med �rs- och <br/>koncernredovisningen. Best�mmelser om revision finns i 4 a kap. sparbanks-<br/>lagen (1987:619), revisionslagen (1999:1079), 9 kap. aktiebolagslagen <br/>(2005:551), 17 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), <br/>8 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 14 kap. 9 � lagen <br/>(2019:742) om tj�nstepensionsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2019:762. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:673</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 kap. 4 � lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

16 kap.
4 �
2 Emittenten ska s� snart som m�jligt och senast fyra m�nader efter
utg�ngen av varje r�kenskaps�r offentligg�ra sin �rsredovisning och i f�re-
kommande fall en koncernredovisning.

�rs- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens

revisor. Revisionsber�ttelsen ska offentligg�ras tillsammans med �rs- och
koncernredovisningen. Best�mmelser om revision finns i 4 a kap. sparbanks-
lagen (1987:619), revisionslagen (1999:1079), 9 kap. aktiebolagslagen
(2005:551), 17 kap. 11 och 12 �� f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043),
8 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 14 kap. 9 � lagen
(2019:742) om tj�nstepensionsf�retag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:762.

SFS

2020:673

Publicerad
den

30 juni 2020

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.