SFS 1999:160 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1999:160 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
990160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:981) om <br/>v�rdepappersr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 mars 1999.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 kap. 6 och 7 �� samt 6 kap. 8 d</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">och 9 �� lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd f�r ett </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>bankinstitut</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft11"> att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven<br/>p� en sund v�rdepappersr�relse och institutet tillh�r ett investerarskydd som<br/>uppfyller minst de krav som g�ller inom EES</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Andra utl�ndska f�retag �n s�dana som avses i 1 kap. 3 c och 3 d ��</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva v�rdepappersr�relse fr�n filial.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft116">Tillst�nd till filialetablering skall l�mnas om <br/>1. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av myndighet eller n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">beh�rigt organ i hemlandet,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. filialen tillh�r ett investerarskydd som uppfyller minst de krav som g�l-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ler inom EES, och</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">3. den planerade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">kraven p� en sund v�rdepappersr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ett utl�ndskt f�retag, som �r hemmah�rande i ett land utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">EES, driver v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i landet och d�rvid �vertr�der<br/>en best�mmelse som avses i 7 � eller p� annat s�tt visar sig ol�mpligt att<br/>driva v�rdepappersr�relse, f�r Finansinspektionen �terkalla filialtillst�ndet<br/>eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut en-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ligt 3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:914px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft110"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft11">eller investe-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">rarskydd till f�ljd av ett beslut enligt 5 � lagen (1999:158) om investerar-<br/>skydd och tillst�nd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett s�-<br/>dant beslut, f�r Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>,</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft11"> om v�rdepappersf�retaget inte fullg�r</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1994:2015.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1995:1597.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1999:160</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:160</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">sina skyldigheter enligt de lagarna, f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta<br/>r�ttelse med f�rklaring att filialtillst�ndet annars skall �terkallas. Har v�rde-<br/>pappersf�retaget inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r in-<br/>spektionen �terkalla tillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 9 a � andra och tredje styckena</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:689px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r f�retaget</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappersin-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">stitut skall �terkallas av Finansinspektionen om:</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva s�-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat<br/>sig avst� fr�n tillst�ndet,</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. institutet under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�-<br/>relse som tillst�ndet avser.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett svenskt v�rdepappersinstituts tillst�nd skall �terkallas av inspektionen</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om inves-<br/>terarskydd, och inte vidtagit r�ttelse inom ett �r efter det att inspektionen har<br/>f�relagt v�rdepappersbolaget att fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring<br/>att v�rdepappersbolagets tillst�nd annars kan komma att �terkallas. Det-<br/>samma g�ller ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket<br/>4 och 5 om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571)<br/>om ins�ttningsgaranti</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft212">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om:<br/>1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">5 kap. 1 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det<br/>att den blev k�nd f�r bolaget, eller</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. n�gon som ing�r i bolagets styrelse eller �r verkst�llande direkt�r eller</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 � f�rsta<br/>stycket 4.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">I fall som avses i tredje stycket 2 f�r tillst�nd �terkallas bara om Finans-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">inspektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att personen ing�r i styrelsen eller<br/>�r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare och han eller hon, se-<br/>dan en av inspektionen best�md tid av h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande<br/>finns kvar i styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�-<br/>dare.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">ERIK �SBRINK</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft212">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 1997:117.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:981) om
v�rdepappersr�relse;

utf�rdad den 18 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 kap. 6 och 7 �� samt 6 kap. 8 d

och 9 �� lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

6 �

Tillst�nd f�r ett

bankinstitut

att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas

endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven
p� en sund v�rdepappersr�relse och institutet tillh�r ett investerarskydd som
uppfyller minst de krav som g�ller inom EES

.

7 �

2

Andra utl�ndska f�retag �n s�dana som avses i 1 kap. 3 c och 3 d ��

f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva v�rdepappersr�relse fr�n filial.

Tillst�nd till filialetablering skall l�mnas om
1. f�retaget st�r under betryggande tillsyn av myndighet eller n�got annat

beh�rigt organ i hemlandet,

2. filialen tillh�r ett investerarskydd som uppfyller minst de krav som g�l-

ler inom EES, och

3. den planerade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla

kraven p� en sund v�rdepappersr�relse.

6 kap.

8 d �

3

Om ett utl�ndskt f�retag, som �r hemmah�rande i ett land utanf�r

EES, driver v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i landet och d�rvid �vertr�der
en best�mmelse som avses i 7 � eller p� annat s�tt visar sig ol�mpligt att
driva v�rdepappersr�relse, f�r Finansinspektionen �terkalla filialtillst�ndet
eller, om det �r tillr�ckligt, meddela varning.

Om ins�ttningar hos filialen omfattas av garanti till f�ljd av ett beslut en-

ligt 3 � andra stycket lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti

eller investe-

rarskydd till f�ljd av ett beslut enligt 5 � lagen (1999:158) om investerar-
skydd och tillst�nd till filialetablering inte skulle ha meddelats utan ett s�-
dant beslut, f�r Finansinspektionen

,

om v�rdepappersf�retaget inte fullg�r

1

Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131.

2

Senaste lydelse 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1995:1597.

SFS 1999:160

Utkom fr�n trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:160

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

sina skyldigheter enligt de lagarna, f�rel�gga v�rdepappersf�retaget att vidta
r�ttelse med f�rklaring att filialtillst�ndet annars skall �terkallas. Har v�rde-
pappersf�retaget inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n f�rel�ggandet, f�r in-
spektionen �terkalla tillst�ndet.

Om filialtillst�ndet �terkallas till�mpas 9 a � andra och tredje styckena

.

Inspektionen skall underr�tta tillsynsmyndigheten i det land d�r f�retaget

har sitt s�te om �tg�rder som har vidtagits med st�d av denna paragraf.

9 �

4

Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett svenskt v�rdepappersin-

stitut skall �terkallas av Finansinspektionen om:

1. institutet inte inom ett �r fr�n beviljande av tillst�nd har b�rjat driva s�-

dan r�relse som tillst�ndet avser, eller om institutet dessf�rinnan f�rklarat
sig avst� fr�n tillst�ndet,

2. institutet under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte har drivit

s�dan r�relse som tillst�ndet avser, eller

3. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som meddelats

med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan r�-
relse som tillst�ndet avser.

Ett svenskt v�rdepappersinstituts tillst�nd skall �terkallas av inspektionen

om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om inves-
terarskydd, och inte vidtagit r�ttelse inom ett �r efter det att inspektionen har
f�relagt v�rdepappersbolaget att fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring
att v�rdepappersbolagets tillst�nd annars kan komma att �terkallas. Det-
samma g�ller ett v�rdepappersbolags tillst�nd enligt 3 kap. 4 � f�rsta stycket
4 och 5 om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571)
om ins�ttningsgaranti

.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om:
1. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som f�reskrivs i

5 kap. 1 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det
att den blev k�nd f�r bolaget, eller

2. n�gon som ing�r i bolagets styrelse eller �r verkst�llande direkt�r eller

dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 � f�rsta
stycket 4.

I fall som avses i tredje stycket 2 f�r tillst�nd �terkallas bara om Finans-

inspektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att personen ing�r i styrelsen eller
�r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�dare och han eller hon, se-
dan en av inspektionen best�md tid av h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande
finns kvar i styrelsen eller �r verkst�llande direkt�r eller dennes st�llf�retr�-
dare.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1999.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1997:117.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.