SFS 2021:1218 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:1218 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-1218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:11px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:MZNYPZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;font-family:WYYKJQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;font-family:EFOCHP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 december 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 a � lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>1 kap. <br/>2 a �</b>2 Best�mmelser som, ut�ver best�mmelserna i denna lag, g�ller f�r <br/>den som tillhandah�ller investeringsr�dgivning eller portf�ljf�rvaltning <br/>enligt denna lag finns i </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/2088 av den</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">27 november 2019 om h�llbarhetsrelaterade upplysningar som ska l�mnas <br/>inom den finansiella tj�nstesektorn, och </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. artiklarna 57 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">2020/852 av den 18 juni 2020 om inr�ttande av en ram f�r att underl�tta <br/>h�llbara investeringar och om �ndring av f�rordning (EU) 2019/2088. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAX ELGER </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft117">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Senaste lydelse 2021:106. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 2021:1218</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft116"> 14 december 2021</p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 a � lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 a �
2 Best�mmelser som, ut�ver best�mmelserna i denna lag, g�ller f�r
den som tillhandah�ller investeringsr�dgivning eller portf�ljf�rvaltning
enligt denna lag finns i

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/2088 av den

27 november 2019 om h�llbarhetsrelaterade upplysningar som ska l�mnas
inom den finansiella tj�nstesektorn, och

2. artiklarna 57 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)

2020/852 av den 18 juni 2020 om inr�ttande av en ram f�r att underl�tta
h�llbara investeringar och om �ndring av f�rordning (EU) 2019/2088.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MAX ELGER

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 Senaste lydelse 2021:106.

SFS

2021:1218

Publicerad
den

14 december 2021

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.