SFS 2000:1096 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2000:1096 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
001096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GHIFBB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:GHIENN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och <br/>clearingverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 11 kap. 1 � lagen (1992:543) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">b�rs- och clearingverksamhet skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">F�retag med auktorisation eller tillst�nd enligt denna lag st�r under</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">tillsyn av Finansinspektionen. F�retagen skall l�mna inspektionen de upp-<br/>lysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter<br/>som inspektionen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">finns best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f� de uppgifter som den<br/>beh�ver f�r �vervakningen av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2000:1096</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:543) om b�rs- och
clearingverksamhet;

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 11 kap. 1 � lagen (1992:543) om

b�rs- och clearingverksamhet skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

1 �

F�retag med auktorisation eller tillst�nd enligt denna lag st�r under

tillsyn av Finansinspektionen. F�retagen skall l�mna inspektionen de upp-
lysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter
som inspektionen beg�r.

I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f� de uppgifter som den
beh�ver f�r �vervakningen av denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1096

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.