SFS 2010:844 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:844 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
100844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersmarknaden </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 3 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 6 a � och</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">19 kap. 7 a �, samt n�rmast f�re 12 kap. 6 a � och 19 kap. 7 a � nya rubriker<br/>av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Bolaget ska ha en verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor<br/>som har avlagt revisorsexamen.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Revision</i></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">En b�rs ska ha minst en revisor som utses av st�mman. Bara den som</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Minst en revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nd revisor som har avlagt revisorsexamen.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Revision</i></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av st�m-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">man. Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Minst en revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nd revisor som har avlagt revisorsexamen.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:844</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:844</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Den som har utsetts till revisor i en b�rs eller en clearingorganisation</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�re ikrafttr�dandet och som enligt 12 kap. 6 a � respektive 19 kap. 7 a � inte<br/>l�ngre ensam kan vara revisor i f�retaget f�r �nd� kvarst� som revisor under<br/>den resterande mandattiden.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

dels att 3 kap. 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 6 a � och

19 kap. 7 a �, samt n�rmast f�re 12 kap. 6 a � och 19 kap. 7 a � nya rubriker
av f�ljande lydelse.

3 kap.

5 �

Ett v�rdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledam�ter.

Bolaget ska ha en verkst�llande direkt�r.

Ett v�rdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor
som har avlagt revisorsexamen.

12 kap.

Revision

6 a �

En b�rs ska ha minst en revisor som utses av st�mman. Bara den som

�r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor.

Minst en revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller

godk�nd revisor som har avlagt revisorsexamen.

19 kap.

Revision

7 a �

En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av st�m-

man. Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor.

Minst en revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller

godk�nd revisor som har avlagt revisorsexamen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

SFS 2010:844

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:844

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. Den som har utsetts till revisor i en b�rs eller en clearingorganisation

f�re ikrafttr�dandet och som enligt 12 kap. 6 a � respektive 19 kap. 7 a � inte
l�ngre ensam kan vara revisor i f�retaget f�r �nd� kvarst� som revisor under
den resterande mandattiden.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.