SFS 2010:1867 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:1867 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
101867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 6 � lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�retag med tillst�nd enligt 4 � f�r efter tillst�nd av Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tionen tillhandah�lla sidotj�nster enligt 2 kap. 2 � eller driva sidoverksamhet<br/>enligt 2 kap. 3 �. Tillst�nd f�r bara ges om f�retaget f�r tillhandah�lla mot-<br/>svarande tj�nster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 f�r bara ges om ins�tt-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om ins�tt-<br/>ningsgaranti eller av en utl�ndsk garanti som</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. omfattar ins�ttningar som anges i 2 � lagen om ins�ttningsgaranti, och <br/>2. har en ers�ttningsniv� som �tminstone motsvarar 100 000 euro.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1867</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 6 � lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

6 �

Ett f�retag med tillst�nd enligt 4 � f�r efter tillst�nd av Finansinspek-

tionen tillhandah�lla sidotj�nster enligt 2 kap. 2 � eller driva sidoverksamhet
enligt 2 kap. 3 �. Tillst�nd f�r bara ges om f�retaget f�r tillhandah�lla mot-
svarande tj�nster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 f�r bara ges om ins�tt-

ningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om ins�tt-
ningsgaranti eller av en utl�ndsk garanti som

1. omfattar ins�ttningar som anges i 2 � lagen om ins�ttningsgaranti, och
2. har en ers�ttningsniv� som �tminstone motsvarar 100 000 euro.

Denna lag tr�der i kraft den 31 december 2010.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

SFS 2010:1867

Utkom fr�n trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.