Lag (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:1271
Departement: Utrikesdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2008:1271
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2008-12-04
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

2 §   Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som avses i denna lag.


Övergångsbestämmelser

2008:1271
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
   2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.