SFS 2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

090282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om femtioöresmyntets upphörande som lagligt
betalningsmedel;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30
september 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

1 Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201.

SFS 2009:282

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.