SFS 2013:234 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2013:234 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
130234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MALDFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MALDFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:MALDFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MALDFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MALDFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:MALDFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 april 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 9 � lagen (2010:751) om be-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">taltj�nster ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betalningsinstitut ska ha minst en revisor som utses av st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor. Minst en<br/>revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett europakooperativ ska uppr�tta �rsredovisning och, i f�rekommande</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i lagen (1995:1559)<br/>om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r till�mpliga<br/>p� betalningsinstitut som drivs i ekonomisk f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:234</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 maj 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 9 � lagen (2010:751) om be-

taltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

9 �

Ett betalningsinstitut ska ha minst en revisor som utses av st�mman.

Bara den som �r auktoriserad eller godk�nd revisor f�r vara revisor. Minst en
revisor som st�mman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett europakooperativ ska uppr�tta �rsredovisning och, i f�rekommande

fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i lagen (1995:1559)
om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r till�mpliga
p� betalningsinstitut som drivs i ekonomisk f�rening.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

SFS 2013:234

Utkom fr�n trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.