SFS 2014:493 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2014:493 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
140493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EHJNAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EHJNAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EHJNAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:EHJNAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:EHJNAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EHJNAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EHJMPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 8 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 2 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�reskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 � ska l�mnas till Finansinspek-<br/>tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska med av-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyr�ns<br/>verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas f�r �vervakning av och<br/>tillsyn �ver finansmarknaderna.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:493</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-

tj�nster

dels att 8 kap. 7 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 2 a �, av f�ljande

lydelse.

8 kap.

2 a �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

f�reskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 � ska l�mnas till Finansinspek-
tionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n.

7 �

Betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska med av-

gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyr�ns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas f�r �vervakning av och
tillsyn �ver finansmarknaderna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:493

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.