SFS 2014:988 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2014:988 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
140988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HODOFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HODOFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HODOFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HODOFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HODOFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HODOFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � lagen (2010:751) om</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som mot-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">svarar minst startkapitalet enligt 1 � eller ett kapitalkrav ber�knat enligt 3<br/>eller 4 �. Betalningsinstitutets kapitalbas f�r inte underskrida det h�gsta av<br/>dessa tv� belopp.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kningen av kapitalbasen och dess sammans�ttning g�ller Europa-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om<br/>tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av f�r-<br/>ordning (EU) nr 648/2012</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betalningsinstitut som tillh�r samma grupp som ett annat betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">institut, eller ett kreditinstitut, ett v�rdepappersf�retag, ett fondbolag, ett f�r-<br/>s�kringsf�retag, en AIF-f�rvaltare som f�rvaltar specialfonder eller ett institut<br/>f�r elektroniska pengar f�r inte vid ber�kning av kapitalbasen ta med s�dana<br/>poster som ing�r i ber�kningen av n�got av dessa f�retags kapitalbas.</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte vid ber�kningen av kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�k-<br/>ningen av kapitalbasen i s�dan annan verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta g�ller att kapital-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">basen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som f�ljer av 6 och 7 ��<br/>lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:582.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:988</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � lagen (2010:751) om

betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

2 �

2

Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som mot-

svarar minst startkapitalet enligt 1 � eller ett kapitalkrav ber�knat enligt 3
eller 4 �. Betalningsinstitutets kapitalbas f�r inte underskrida det h�gsta av
dessa tv� belopp.

Vid ber�kningen av kapitalbasen och dess sammans�ttning g�ller Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av f�r-
ordning (EU) nr 648/2012

3.

Ett betalningsinstitut som tillh�r samma grupp som ett annat betalnings-

institut, eller ett kreditinstitut, ett v�rdepappersf�retag, ett fondbolag, ett f�r-
s�kringsf�retag, en AIF-f�rvaltare som f�rvaltar specialfonder eller ett institut
f�r elektroniska pengar f�r inte vid ber�kning av kapitalbasen ta med s�dana
poster som ing�r i ber�kningen av n�got av dessa f�retags kapitalbas.

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 � f�r

inte vid ber�kningen av kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�k-
ningen av kapitalbasen i s�dan annan verksamhet.

F�r ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta g�ller att kapital-

basen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som f�ljer av 6 och 7 ��
lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2013:582.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:988

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.