SFS 2018:329 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2018:329 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2018-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IWKTUN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TXXHSR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-<br/>tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 6 kap. 8 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 8 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>6 kap. <br/>1 �</b> Om en betaltj�nstleverant�r eller den som ansvarar f�r ett betalnings-<br/>system granskar betalningstransaktioner f�r att kunna uppt�cka s�dana trans-<br/>aktioner som leverant�ren eller den ansvarige f�r betalningssystemet miss-<br/>t�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i bedr�geri i samband <br/>med tillhandah�llande eller anv�ndning av betaltj�nster, f�r leverant�ren <br/>eller den som ansvarar f�r ett betalningssystem behandla personuppgifter <br/>samt f�ra register enligt 29 ��. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:329 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 maj 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster

Utf�rdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-
tj�nster

dels att 6 kap. 8 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 8 � ska utg�,
dels att 6 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.
1 �
Om en betaltj�nstleverant�r eller den som ansvarar f�r ett betalnings-
system granskar betalningstransaktioner f�r att kunna uppt�cka s�dana trans-
aktioner som leverant�ren eller den ansvarige f�r betalningssystemet miss-
t�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i bedr�geri i samband
med tillhandah�llande eller anv�ndning av betaltj�nster, f�r leverant�ren
eller den som ansvarar f�r ett betalningssystem behandla personuppgifter
samt f�ra register enligt 29 ��.

Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:329

Publicerad
den

3 maj 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.