SFS 2018:730 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2018:730 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2018-730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:PBMVZP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:PBMVZP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:PBMVZP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:PBMVZP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WTTRHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PBMVZP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MWVOXZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:MUYDJV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 6 � lagen (2010:751) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>8 kap. <br/>6 �</b> En revisor eller en s�rskild granskare ska omedelbart rapportera till </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">betalningsinstitut f�r k�nnedom om f�rh�llanden som </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">institutets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kan p�verka institutets fortsatta drift negativt, eller</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultat-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktie-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om eko-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fullg�rande av uppdrag i betalningsinstitutets moderf�retag eller dotter-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">institutet. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:730 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 6 � lagen (2010:751) om betal-

tj�nster ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.
6 �
En revisor eller en s�rskild granskare ska omedelbart rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett

betalningsinstitut f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av n�gon f�rfattning som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan p�verka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultat-

r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om eko-

nomiska f�reningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid

fullg�rande av uppdrag i betalningsinstitutets moderf�retag eller dotter-

f�retag eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med betalnings-

institutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:730

Publicerad

den 8 juni 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.