SFS 2018:1794 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2018:1794 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2018-1794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:QUTPSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:WVSEYW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 14 och 29 �� lagen (2010:751) <br/>om betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>14 �2</b> Betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer �r skyl-<br/>diga att l�mna ut s�dana uppgifter som avses i 12 � f�rsta stycket, om det <br/>under en utredning enligt best�mmelserna om f�runders�kning i brottm�l <br/>beg�rs av unders�kningsledaren eller om det beg�rs av �klagare i ett �rende <br/>om r�ttslig hj�lp i brottm�l, p� framst�llning av en annan stat eller en mel-<br/>lanfolklig domstol, eller i ett �rende om erk�nnande och verkst�llighet av en <br/>europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska l�mnas ut utan dr�jsm�l och i <br/>elektronisk form. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>29 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. ber�kningen av kapitalkrav enligt 2 � f�rsta stycket,<br/>2. hur betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska han-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tera medel enligt 6 �, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska han-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tera de medel f�r genomf�randet av betalningstransaktioner som avses i 7 � <br/>andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller regi-<br/>strerade betaltj�nstleverant�rer som omfattas av skyddskraven enligt 7 � <br/>tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 �,<br/>5. hur uppgifter enligt 14 � ska l�mnas, och<br/>6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltj�nstleverant�r ska</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltj�nst-<br/>leverant�ren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 �. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2019. </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2017:1014. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:1794 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 28 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 14 och 29 �� lagen (2010:751)
om betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
14 �2
Betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer �r skyl-
diga att l�mna ut s�dana uppgifter som avses i 12 � f�rsta stycket, om det
under en utredning enligt best�mmelserna om f�runders�kning i brottm�l
beg�rs av unders�kningsledaren eller om det beg�rs av �klagare i ett �rende
om r�ttslig hj�lp i brottm�l, p� framst�llning av en annan stat eller en mel-
lanfolklig domstol, eller i ett �rende om erk�nnande och verkst�llighet av en
europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska l�mnas ut utan dr�jsm�l och i
elektronisk form.

29 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. ber�kningen av kapitalkrav enligt 2 � f�rsta stycket,
2. hur betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska han-

tera medel enligt 6 �,

3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltj�nstleverant�rer ska han-

tera de medel f�r genomf�randet av betalningstransaktioner som avses i 7 �
andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller regi-
strerade betaltj�nstleverant�rer som omfattas av skyddskraven enligt 7 �
tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 �,
5. hur uppgifter enligt 14 � ska l�mnas, och
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltj�nstleverant�r ska

iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltj�nst-
leverant�ren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1014.

SFS

2018:1794

Publicerad
den

28 november 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.