SFS 2022:682 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2022:682 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2022-682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:ZSYEDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:JUWHNQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 7 � lagen (2010:751) om betal-<br/>tj�nster ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>7 �</b>2 Vid bed�mningen enligt 3 � f�rsta stycket 4 och 6 � 3 av om en inne-<br/>havare �r l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska <br/>ocks� beaktas om det finns sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innehavaren kommer att motverka att betaltj�nstverksamheten drivs p�</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som <br/>reglerar f�retagets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r<br/>a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) finansiering av terrorism enligt 6 � terroristbrottslagen (2022:666) eller</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�k till s�dant brott, avseende terroristbrott enligt 4 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">n�gon annan, f�r tillst�nd enligt 1 � ges bara om f�rbindelserna inte hindrar <br/>en effektiv tillsyn av f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAX ELGER </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft114">Fredrik Opander <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324. <br/>2 Senaste lydelse 2019:1251. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:682 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 8 juni 2022 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster

Utf�rdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 7 � lagen (2010:751) om betal-
tj�nster ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
7 �
2 Vid bed�mningen enligt 3 � f�rsta stycket 4 och 6 � 3 av om en inne-
havare �r l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska
ocks� beaktas om det finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att betaltj�nstverksamheten drivs p�

ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som
reglerar f�retagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 � terroristbrottslagen (2022:666) eller

f�rs�k till s�dant brott, avseende terroristbrott enligt 4 � samma lag.

Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd enligt 1 � ges bara om f�rbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av f�retaget.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2019:1251.

SFS

2022:682

Publicerad
den

8 juni 2022

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.