SFS 2022:1728 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2022:1728 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2022-1728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FAAABI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:OTIXSQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:15px;font-family:UCKHYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:30px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 8 december 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � lagen (2010:751) om <br/>betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>1 kap. <br/>2 �</b>3<b> </b>Med <i>betaltj�nster</i> avses i denna lag </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. tj�nster som g�r det m�jligt att s�tta in kontanter p� ett betalkonto samt</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">de �tg�rder som kr�vs f�r f�rvaltning av kontot, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tj�nster som g�r det m�jligt att ta ut kontanter fr�n ett betalkonto samt</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">de �tg�rder som kr�vs f�r f�rvaltning av kontot, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. genomf�rande av betalningstransaktioner, inklusive �verf�ring av</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medel p� ett betalkonto, genom </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">a) autogiro,<br/>b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller<br/>c) kontobaserade betalningar,<br/>4. genomf�rande av betalningstransaktioner som avses i 3, n�r medlen</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">t�cks av en betaltj�nstanv�ndares kreditutrymme, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. utgivning av betalningsinstrument eller inl�sen av transaktionsbelopp</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">d�r ett betalningsinstrument har anv�nts, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">6. penning�verf�ring,<br/>7. betalningsinitieringstj�nster, eller<br/>8. kontoinformationstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">NIKLAS WYKMAN </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft115">Fredrik Opander <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr.2022/23:48. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om <br/>betaltj�nster p� den inre marknaden, om �ndring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och <br/>2013/36/EU samt f�rordning (EU) nr 1093/2010 och om upph�vande av direktiv 2007/64/EG, i <br/>den ursprungliga lydelsen. <br/>3 Senaste lydelse 2018:175. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:1728</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 13 december 2022</p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster

Utf�rdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � lagen (2010:751) om
betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
3 Med betaltj�nster avses i denna lag

1. tj�nster som g�r det m�jligt att s�tta in kontanter p� ett betalkonto samt

de �tg�rder som kr�vs f�r f�rvaltning av kontot,

2. tj�nster som g�r det m�jligt att ta ut kontanter fr�n ett betalkonto samt

de �tg�rder som kr�vs f�r f�rvaltning av kontot,

3. genomf�rande av betalningstransaktioner, inklusive �verf�ring av

medel p� ett betalkonto, genom

a) autogiro,
b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller
c) kontobaserade betalningar,
4. genomf�rande av betalningstransaktioner som avses i 3, n�r medlen

t�cks av en betaltj�nstanv�ndares kreditutrymme,

5. utgivning av betalningsinstrument eller inl�sen av transaktionsbelopp

d�r ett betalningsinstrument har anv�nts,

6. penning�verf�ring,
7. betalningsinitieringstj�nster, eller
8. kontoinformationstj�nster.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.

P� regeringens v�gnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr.2022/23:48.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om
betaltj�nster p� den inre marknaden, om �ndring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och
2013/36/EU samt f�rordning (EU) nr 1093/2010 och om upph�vande av direktiv 2007/64/EG, i
den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2022:1728

Publicerad
den

13 december 2022

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.