SFS 2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel / SFS 2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
120674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga
betalningsmedel;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar ska
upphöra att vara lagliga betalningsmedel den 31 december 2013.

Sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:818) om

utgivande av sedlar på ett tusen kronor.

Sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar

på femtio kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns

bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2011/12:RB3, bet. 2012/13:FiU8, rskr. 2012/13:22.

SFS 2012:674

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.