SFS 2018:333 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän / SFS 2018:333 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS2018-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:AEZFDO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LANUSS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>huvudm�n </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � lagen (2017:631) om regi-<br/>strering av verkliga huvudm�n ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>6 �</b> En juridisk person som avses i 4 eller 5 � och som har ett politiskt, <br/>religi�st, kulturellt eller annat s�dant �ndam�l eller �r ett trossamfund som <br/>inte registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) �r <br/>inte skyldig att i anm�lan ange uppgifter om fysiska personer som �r med-<br/>lemmar i den juridiska personen, om en s�dan anm�lan medf�r att medlem-<br/>mens �sk�dning i n�got av dessa avseenden blir k�nd. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Undantaget i f�rsta stycket g�ller ocks� om en anm�lan annars avsl�jar </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer <br/>med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av <br/>s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n data-<br/>skyddsf�rordning). </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:333 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 maj 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudm�n

Utf�rdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � lagen (2017:631) om regi-
strering av verkliga huvudm�n ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
6 �
En juridisk person som avses i 4 eller 5 � och som har ett politiskt,
religi�st, kulturellt eller annat s�dant �ndam�l eller �r ett trossamfund som
inte registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) �r
inte skyldig att i anm�lan ange uppgifter om fysiska personer som �r med-
lemmar i den juridiska personen, om en s�dan anm�lan medf�r att medlem-
mens �sk�dning i n�got av dessa avseenden blir k�nd.

Undantaget i f�rsta stycket g�ller ocks� om en anm�lan annars avsl�jar

personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer
med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av
s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n data-
skyddsf�rordning).

Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:333

Publicerad
den

3 maj 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.