SFS 2018:1349 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän / SFS 2018:1349 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS2018-1349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:CWULWU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:CWULWU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:CWULWU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:CWULWU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YBGLHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CWULWU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JCTZFF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:MTSOGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>huvudm�n <br/></b>Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2017:631) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrering av verkliga huvudm�n ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>2 �</b> Lagen �r till�mplig p� </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. svenska juridiska personer,</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utl�ndska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som f�rvaltar truster</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller liknande juridiska konstruktioner. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen �r inte till�mplig p� </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. staten, landsting, kommuner och kommunalf�rbund samt juridiska</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">personer �ver vilka staten, landsting, kommuner och kommunalf�rbund, var </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inflytande, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inom EES eller motsvarande marknad utanf�r EES, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. d�dsbon, och</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. konkursbon.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:1349 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 2 juli 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudm�n
Utf�rdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2017:631) om

registrering av verkliga huvudm�n ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
Lagen �r till�mplig p�

1. svenska juridiska personer,

2. utl�ndska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och

3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som f�rvaltar truster

eller liknande juridiska konstruktioner.

Lagen �r inte till�mplig p�

1. staten, landsting, kommuner och kommunalf�rbund samt juridiska

personer �ver vilka staten, landsting, kommuner och kommunalf�rbund, var

f�r sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande

inflytande,

2. aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad

inom EES eller motsvarande marknad utanf�r EES,

3. d�dsbon, och

4. konkursbon.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

SFS 2018:1349

Publicerad

den 2 juli 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.