SFS 1991:1504

911504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1504

om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; uikom Mn trycket

den 10 december 1991

Utfärdad den 14 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1988:1385) om Sveri­

ges riksbank skall ha följande lydelse.

5 § Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen har riks banken ensam rätt att ge

ut sedlar och mynt. Riksbanken skall bestämma utformningen av de sedlar

och mynt som banken ger ut.

Sedlar och mynt som ges ut av riksbanken är lagliga betalningsmedel.

Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

' 1991/92: KU2, rskr. 3.

2825

i jr

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.