SFS 1969:197

690197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 197

Lag

om äadriijg i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) för Sveriges riksbanlv;

given Stockholms sloä den 29 maj 1969.

^ V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

SoU förordna, alt 16 g lagen den 30 jimi 1934 fÖr Sveriges riksbank^ skall

erinVlla ändrad lydelse på sått nedan anges.

16 §.

Hiksbanken inå

ovan sägs.

Därjämte må riksbanken förvärva aktier i banken för internationell be-

klningsiitjamning (Banque des Réglements internationaux).

Del alla so m vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till yttermera

^isso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

lålit.

Stockholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

/p.

(L. S.)

'T'liiansdepariementet)

G. E. STRÄNG

,

kungörelse i ä mnet se 1968: 257.

j

1969:88; BaU 25; Rsbr 255.

lydelse av 16 § se 1939: 203.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.