Lag (2024:370) om prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2024:370
Departement: Finansdepartementet FMA
Länk: Länk till register

SFS nr:

2024:370
Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA
Utfärdad: 2024-05-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


/Träder i kraft I:2024-06-30/ Lagens syfte

1 §   Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937, i denna lag kallad EU-förordningen.

Behörig myndighet

2 §   Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU- förordningen.

Avgifter

3 §   Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt EU-förordningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.