SFS 1982:719

820719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ASNNNP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:ASNNNP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ASNNNP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:24px;font-family:FBOQWC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ASNNNP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ASNNNP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:371px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982:719 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">den 14 juli 1982 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">1714 </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i lag en (1980:2) om finansbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">utPardad den 10 juni 1982. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 11 � lagen (19 80: 2) om finansbo�</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">lag skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">11 � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna lag </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft15">och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskrift <br/>som har meddelats med st�d av denna lag samt bolagsordningen och de be�<br/>slut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags�<br/>st�mman eller styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12">Det �ligger bankinspektionen att �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">finansbolags finansieringsverksamhet i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom <br/>om d e f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r <br/>av betydelse f�r en sund utveckling av finansieringsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12">Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft16">iakttages som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbo�<br/>lag i f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�m�</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">melser som ang�r bolagets inre angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">Om bankinspektionens befattning med fr�gor om finansbolags mark�</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">nadsf�ring g�ller vad s�rskilt �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">ROLF WIRT�N </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:545px;white-space:nowrap" class="ft12">Lars Persson </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft12">(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop, 1981/82: 180. NU 4.S. rsk r 38.V </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:719

Lag

Utkom fr�n trycket

den 14 juli 1982

1714

om �ndring i lag en (1980:2) om finansbolag;

utPardad den 10 juni 1982.

Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 11 � lagen (19 80: 2) om finansbo�

lag skall ha nedan angivna lydelse.

11 � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna lag

och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskrift
som har meddelats med st�d av denna lag samt bolagsordningen och de be�
slut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags�
st�mman eller styrelsen.

Det �ligger bankinspektionen att �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja

finansbolags finansieringsverksamhet i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom
om d e f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r
av betydelse f�r en sund utveckling av finansieringsverksamheten.

Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser

iakttages som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbo�
lag i f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�m�

melser som ang�r bolagets inre angel�genheter.

Om bankinspektionens befattning med fr�gor om finansbolags mark�

nadsf�ring g�ller vad s�rskilt �r stadgat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983.

P� regeringens v�gnar

ROLF WIRT�N

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

' Prop, 1981/82: 180. NU 4.S. rsk r 38.V

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.