SFS 2009:463 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Pantbankslag (1995:1000) / SFS 2009:463 Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
090463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i pantbankslagen (1995:1000);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 � pantbankslagen (1995:1000)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska f�rh�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">har l�mnats till en pantbank f�r inte obeh�rigen r�jas.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hets- och sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket ska inte d�mas till ansvar en-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt 20 kap. 3 � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:463</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i pantbankslagen (1995:1000);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 � pantbankslagen (1995:1000)

ska ha f�ljande lydelse.

7 �

Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska f�rh�llanden som

har l�mnats till en pantbank f�r inte obeh�rigen r�jas.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket ska inte d�mas till ansvar en-

ligt 20 kap. 3 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:463

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.