SFS 2011:456 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Sparbankslag (1987:619) / SFS 2011:456 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
110456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i sparbankslagen (1987:619);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 2 � sparbankslagen</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:619)</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En huvudman f�r inte vara</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">1. under�rig eller i konkurs, <br/>2. bosatt utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om inte Fi-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nansinspektionen p� grund av s�rskilda f�rh�llanden medger det, </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. anst�lld i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">4. huvudman, styrelseledamot eller anst�lld i annan sparbank.<br/>En huvudman f�r inte ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.<br/>En huvudman, som utses av kommunfullm�ktige eller landstingsfull-</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">m�ktige enligt 3 �, f�r inte heller vara anst�lld eller styrelseledamot i n�got<br/>annat bankaktiebolag �n Swedbank AB (publ)<i> </i>eller i en medlemsbank. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft112">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Lagen omtryckt 1996:1005.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2003:839.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2011:456</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 maj 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sparbankslagen (1987:619);

utf�rdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 2 � sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

2 �

3

En huvudman f�r inte vara

1. under�rig eller i konkurs,
2. bosatt utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om inte Fi-

nansinspektionen p� grund av s�rskilda f�rh�llanden medger det,

3. anst�lld i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anst�lld i annan sparbank.
En huvudman f�r inte ha f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullm�ktige eller landstingsfull-

m�ktige enligt 3 �, f�r inte heller vara anst�lld eller styrelseledamot i n�got
annat bankaktiebolag �n Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2003:839.

SFS 2011:456

Utkom fr�n trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.