SFS 2013:492 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2013:492 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
130492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HONALE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HONALE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HONALE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HONALE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HONALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 22 � anl�ggningslagen (1973:1149)2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en fr�ga om inl�sen uppkommer, till�mpas 8 kap. 10 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:492</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 22 � anl�ggningslagen (1973:1149)2

ska ha f�ljande lydelse.

22 �

Om en fr�ga om inl�sen uppkommer, till�mpas 8 kap. 10 � f�rsta

stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

SFS 2013:492

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.