SFS 1973:1149

731149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:HTCJTX+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:20px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:UEGQOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft84{font-size:18px;line-height:20px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft92{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft103{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:18px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:34px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QNANFD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:402px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10">Anl�ggningslag; </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 december 1973. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft11">den 7 januari 1974 </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:550px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Enligt denna lag kan inr�ttas anl�ggning som �r gemensam f�r </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">flera fastigheter och som tillgodoser �ndam�l av stadigvarande bety�</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft15">delse f� r dem (gemensamhetsanl�ggning). Fr�ga om gemensamhetsan-<br/>l�ggning pr�vas vid f�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Kan enligt best�mmelser i annan f�rfattning �n fastighetsbildnings�</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1970: 988) fr�ga om inr�ttande av anl�ggning gemensamt f�r </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">flera fastigheter pr�vas av domstol eller annan myndighet, g�ller ej den�</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">na lag. Ej heller g�ller lagen allm�n vatten- och avloppsanl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Lagens best�mmelser om fastighet �ger motsvarande till�mpning </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">p� tomtr�tt som inskrivits och p� gruva. Om det �r l�mpligt, skall be�</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mmelserna till�mpas �ven p� byggnad eller annan anl�ggning som ej </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">h�r till fastighet och p� naturreservat. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft15">3 � Den som innehar fastighet p� grund av testamentariskt f�rord�<br/>nande utan att �gander�tten tillkommer n�gon anses vid lagens till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft15">ning som fastighetens �gare. Som �gare av naturreservat anses den som <br/>f�mltar reservatet. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rr�ttningsmyndighet </b></p> <p style="position:absolute;top:976px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">4 � Anl�ggningsf�rr�ttning handl�gges av fastighetsbildningsmyndig�</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">het. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsmyndigheten f�rordna s�r�</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">skild f�rr�ttningsman. Denne skall �ga den kunskap och erfarenhet som </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">uppdraget kr�ver och �ven i �vrigt vara l�mplig till detta. Vad som i </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">denna lag f�reskrives om fastighetsbildningsmyndighet g�ller i till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">liga delar s�dan s�rskild f�rr�ttningsman. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1973: 160, CU 33 , rskr 38 9. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft13">2387 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1973.1149 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Villkor f�r inr�ttande av gcmcnsamhotsanl�ggning m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">5 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas f�r annan fastighet �n </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft21">s�dan f�r vilken det �r av v�sentlig betydelse att ha del i anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">6 � Gemensamhetsanl�ggning f�r inr�ttas endast om f�rdelama av </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft23">anl�ggningen �verv�ger de kostnader och ol�genheter som anl�gg�<br/>ningen medf�r. �r anl�ggningen f�rutsatt i fastst�lld generalplan, stads�<br/>plan, tomtindelning eller byggnadsplan, g�ller nu angivna villkor endast </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft21">om s�rskilda sk�l f�ranleder det. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft21">Gemensamhetsanl�ggning f�r icke inr�ttas f�r byggnad eller annan </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft24">anl�ggning som ej h�r till fastighet, om �kad kostnad eller annan ol�<br/>genhet av betydelse d�rigenom kan komma att uppst� f�r annan delta�<br/>gare i gemensamhetsanl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas, om �garna av de fastig�</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">heter som skall deltaga i anl�ggningen mera allm�nt mots�tter sig �t�</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft23">g�rden och har beaktansv�rda sk�l f�r det. Vid denna pr�vning skall <br/>fr�mst deras mening beaktas som har st�rst nytta av anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket g�ller icke, om behovet av anl�ggningen �r synnerligen </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">angel�get. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � Gemensamhetsanl�ggning skall f�rl�ggas och utf�ras p� s�dant </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft23">s�tt att �ndam�let med anl�ggningen vinnes med minsta intr�ng och <br/>ol�genhet utan osk�lig kostnad. �tg�rd f�r att underl�tta framtida till�<br/>byggnad eller �kat utnyttjande av anl�ggningen f�r vidtagas, om �t�<br/>g�rden medf�r endast ringa �kning av kostnaden. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft23">9 � Gemensamhetsanl�ggning, som inr�ttas inom omr�de med fast�<br/>st�lld generalplan eller med stadsplan, tomtindelning eller byggnads-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft21">plan, skall st� i �verensst�mmelse med planen. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft21">G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller an�</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21">v�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifter, skall anl�ggning inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft21">ej motverkas. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft21">Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r undantag fr�n planen eller best�m�</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft23">melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�<br/>nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse ske </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft23">fr�n plan, om det �r f�renligt med planens syfte. L�nsstyrelsen f�r <br/>medge undantag enligt f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stads�</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21">plan eller byggnadsplan endast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft21">Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft23">f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot <br/>byggnadsn�mnds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som av�</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">ses i tredje stycket f�res talan hos Kungl. Maj:t genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft21">10 �' Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastst�llts f�r visst omr�</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21">de, f�r gemensamhetsanl�ggning ej inr�ttas, om anl�ggningen skulle f�r�</p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft21">sv�ra omr�dets �ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyg-</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft21">2388 </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21">gelse eller motverka l�mplig planl�ggning av omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas, om ol�genhet av n�gon </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">betydelse uppkommer f�r allm�nt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller icke n�r anl�ggningen �r till �verv�gande nytta </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Skyldighet att avst� utrymme </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Mark eller annat utrymme f�r gemensamhetsanl�ggning f�r tagas </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft33">i anspr�k p� fastighet som skall deltaga i anl�ggningen eller p� annan <br/>fastighet, om det icke orsakar synnerligt men f�r fastigheten. St�rre </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft33">utrymme f�r dock ej tagas i anspr�k �n som beh�vs med h�nsyn till <br/>fastigheter som kan anslutas enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">�ven om synnerligt men uppkommer, �r fastighet skyldig att avst� </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft33">utrymme, om anl�ggningen beh�vs f�r ett st�rre antal fastigheter eller <br/>av annan orsak �r av v�sentlig betydelse fr�n allm�n synpunkt. Om <br/>�garen beg�r det, skall fastigheten inl�sas. �r ol�genheten begr�nsad </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft34">till viss del av fastigheten, skall endast den delen inl�sas. Inl�sen sker <br/>f�r de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen utom s�dana som </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">avses i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 1 kap. 3 och 4 �� expropriationslagen (1972: 719) </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft33">�ger motsvarande till�mpning vid uppl�telse och inl�sen enligt denna <br/>paragraf. Utan hinder av dessa best�mmelser kan dock s�rskild r�tt, <br/>som tillkommer staten och ej utg�r v�gr�tt, rubbas. Vidare f�r f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">nas att r�tten till utrymme f�r anl�ggningen skall ha f�retr�de framf�r </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft33">s�rskild r�tt som tillskapats genom expropriation eller annat tv�ngs�<br/>f�rv�rv eller vid fastighetsbildning eller p� liknande s�tt, dock ej om </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">den s�rskilda r�tten utg�r v�gr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ers�ttning f�r utrymme m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse och inl�sen enligt 12 � �ger </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft33">4 kap. expropriationslagen (1972: 719) motsvarande till�mpning. 4 kap. <br/>3 � expropriationslagen skall h�rvid till�mpas i fr�ga om v�rde�kning <br/>som �gt rum under tiden fr�n dagen tio �r f�re det anl�ggningsf�rr�tt�</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">ningen p�kallades. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft30">�r innehavare av r�ttighet, som minskar fastighets v�rde, ber�ttigad </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">till ers�ttning, skall det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">minskas med belopp motsvarande den v�rdeminskning f�r fastigheten </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:8px;white-space:nowrap" class="ft30">.g </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">som r�ttigheten inneburit. Om det v�rde som skall tillgodor�knas fas-</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft30">^,0 </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft30">tighetens �gare ej kan minskas utan att skada uppkommer f�r inne-</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">havare av fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�ttningen till </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttighetshavaren med motsvarande belopp. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Samf�llighet </b></p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">14 � Gemensamhetsanl�ggning och r�tt till utrymme �r samf�llda f�r </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">de fastigheter som deltager i anl�ggningen. Inl�st mark �r samf�lld f�r </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">de fastigheter f�r vilka inl�sen ske tt. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft30">2389 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r anl�ggningens utf�rande och drift utg�r de deltagande fastighe�</p> <p style="position:absolute;top:64px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40">terna en s�rskild samf�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rdelning av kostnader </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � Grunderna f�r f�rdelning av kostnaderna f�r gemensamhetsan-</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft40">l�ggnings utf�rande fastst�lles vid f�rr�ttningen. F�r varje fastighet an�</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft43">ges andelstal, som best�mmes efter vad som �r sk�ligt med h�nsyn <br/>fr�mst till den nytta fastigheten har av anl�ggningen. Inl�ses mark f�r <br/>endast vissa av deltagarna i anl�ggningen, fastst�lles grunderna f�r f�r�</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40">delning av kostnaderna f�r inl�sen s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40">Andelstal fastst�lles �ven i fr�ga om kostnaderna f�r anl�ggningens </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft43">drift. S�dant andelstal best�mmes efter vad som �r sk�ligt med h�n�<br/>syn fr�mst till den omfattning i vilken fastigheten ber�knas anv�nda an�<br/>l�ggningen. Om det �r l�mpligt, kan f�reskrivas att kostnaderna i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43">hand skall f�rdelas genom att avgifter uttages f�r anl�ggningens ut�<br/>nyttjande. Grunderna f�r ber�kningen av s�dana avgifter fastst�lles vid <br/>f�rr�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">�verenskommelser mellan sak�gare m. m. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40">16 � Avsteg f�r g�ras fr�n </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40">1. 5 �, om �garna av de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">medger det, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft40">2. 8 � s�vitt den inneb�r skydd f�r enskilt intresse, 12 � f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43">ket eller 13 �, om de fastighets�gare och andra sak�gare vilkas r �tt be-<br/>r�res medger det, </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40">3. 15 �, om det medges av fastighets�gare som �l�gges st�rre bi�</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43">dragsskyldighet �n som i annat fall skolat g�lla och avvikelsen f r�n be�<br/>st�mmelsen icke sker i otillb�rligt syfte. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft40">Svarar fastighet f�r fordran, f�r avsteg fr�n 13 eller 15 � med st�d </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43">av �garens samtycke ske endast om �ven fordringens innehavare med�<br/>ger det. Besv�ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dess�<br/>utom de medgivanden fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40">22 kap. 11 � jordabalken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts�</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">�gare beh�vs e j, om anl�ggningens inr�ttande �r v�sentligen utan bety�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">delse f�r honom. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>P�kallande av f�rr�ttning </b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � Anl�ggningsfr�ga upptages efter ans�kan. Har vid fastighetsreg�</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">lering f�rordnats att anl�ggningsfr�ga skall pr�vas enligt denna lag, f�r </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�gan dock upptagas utan ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft40">Anl�ggningsfr�ga f�r pr�vas gemensamt med annan anl�ggnings�</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�ga eller med fastighetsbildnings�tg�rd vid en f�rr�ttning. S�dan ge�</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">mensam f�rr�ttning f�r �ter delas upp p� skilda f�rr�ttningar . </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft40">18 � R�tt att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag tillkommer �garen </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft40">av fastighet, som avses skola deltaga i anl�ggningen, samt byggnads-</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft40">2390 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft40">n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">L�nsstyrelsen kan p�kalla f�rr�ttning f�r inr�ttande av anl�ggning </p> <p style="position:absolute;top:36px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft50">som styrelsen finner vara av st�rre betydelse fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid expropriation eller liknande tv�ngsf�rv�rv f�r f�rv�rvaren p�kalla </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft52">f�rr�ttning f�r inr�ttande av s�dan anl�ggning varigenom ol�genhet av <br/>f�rv�rvet kan undanr�jas, minskas eller f�rebyggas. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rr�ttning </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft50">19 � I fr�ga om f�rr�ttning enligt denna lag �ger 4 kap. 124, 2740 </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft50">och 42 �� fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">20 � Innehavare av s�rskild r�tt till fastighet, som inl�ses eller eljest <br/>tages i anspr�k f�r gemensamhetsanl�ggning, �r sak�gare vid f�rr�ttning�<br/>en, om hans r�tt ber�res. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">21 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r <br/>anl�ggningen och ombes�rja beh�vliga tekniska arbeten och v�rderingar. <br/>H�rvid b�r r�dpl�gning ske med sak�garna. Vid behov skall samr�d ske </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">med d e myndigheter som ber�res av anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Har f�rr�ttningen p�kallats endast av �garen av fastighet, som finnes </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">ej kunna till�ggas r�tt att deltaga i anl�ggningen, f�religger hinder mot <br/>att inr�tta anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">22 � Uppkommer fr�ga om inl�sen, �ger 8 kap. 7 � f�rsta och andra </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">styckena fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft53">23 � Avser f�rr�ttningen gemensamhetsanl�ggning som kr�ver bygg�<br/>nadslov eller som r�r omr�de med stadsplan eller byggnadsplan eller </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">anser byggnadsn�mnden vid samr�d enligt 21 � att anl�ggningens till�t�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">lighet enligt 10 � kan s�ttas i fr�ga och f�religger fr�n andra synpunk�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">ter �n som avses i 911 �� f�ruts�ttningar f�r att inr�tta anl�ggning�<br/>en, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nskjuta �rendet till byggnads�<br/>n�mnden f�r pr�vning. Finner n�mnden hinder ej m�ta mot anl�gg�<br/>ningen enligt sistn�mnda paragrafer, skall n�mnden l�mna medgivande <br/>till anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">Talan mot beslut varigenom byggnadsn�mnden v�grat medgivande </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">till anl�ggningen eller gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�res <br/>hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan mot l�nsstyrelsens beslut f�res <br/>hos Kungl. Maj:t genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">Beslut av byggnadsn�mnden eller h�gre instans varigenom medgivan�</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50">de till anl�ggningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r fastighetsbildningsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft52">24 � Om hinder icke m�ter mot anl�ggningen, skall fastighetsbild�<br/>ningsmyndigheten meddela anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">I anl�ggningsbeslut anges </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">1. anl�ggningens �ndam�l, l�ge, storlek och huvudsakliga beskaffen�</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft50">het i �vrigt, </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft52">2. de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen, <br/>3. utrymme som uppl�tes f�r anl�ggningen, </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">4. fastighet eller del d�rav som inl�ses, </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft50">2391 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1973: 1149 </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft62">5. tiden f�r anl�ggningens best�nd, om s�dan anses b�ra best�mmas, <br/>6. den tid inom vilken anl�ggningen skall vara utf�rd, </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft62">7. beh�vliga f�reskrifter i fr�ga om anl�ggningens utf�rande. <br/>I anl�ggningsbeslutet f�r ocks� anges de i anl�ggningen deltagande </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">fastighetemas andelstal i fr�ga om kostnaderna f�r anl�ggningens utf��</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft60">rande och drift. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft60">Pr�vas anl�ggningsfr�ga gemensamt med fastighetsbildnings�tg�rd </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">vid en f�rr�ttning, f�r anl�ggningsbeslutet upptagas i fastighetsbild nings�</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft60">beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft63">25 � Om det �r l�mpligt, f�r anl�ggningsbeslut meddelas utan hinder <br/>av att tekniska arbeten och v�rderingar ej utf�rts. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">26 � Tilltr�de av utrymme som tagits i anspr�k eller av mark som in�</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">l�sts sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten best�m�</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">mer. Innan tilltr�de sker, skall anl�ggningsbeslutet ha vunnit laga kraft </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">och ers�ttning enligt 13 � ha betalats. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft60">27 � Utan hinder av att ers�ttning enligt 13 � ej betalats f�r tilltr�de </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft60">ske, om ber�rda sak�gare medger det. �ven utan medgivande f�r till�</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft62">tr�de ske, sedan fastighetsbildningsmyndigheten best�mt f�rskott p� den <br/>ers�ttning som slutligen fastst�lles och detta betalats. �r det uppenbart </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft60">att f�rskottet skulle uppg� till endast obetydligt belopp, kan fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft62">bildningsmyndigheten f�reskriva att tilltr�de f�r ske utan att f�rskott <br/>betalas. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">I beslut om f�rskott skall anges hur betalningsskyldigheten skall f�r�</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft60">delas mellan del�garna i anl�ggningen. I beslutet skall vidare anges den </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft64">tid inom vilken f�rskott, som utg�r villkor f�r tilltr�de, skall ha betalats. <br/>Har betalning ej skett inom utsatt tid, f�r tilltr�de ej ske f�rr�n ers�tt�<br/>ning enligt 13 � har betalats. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">�ven sedan tilltr�de har skett kan fastighetsbildningsmyndigheten p� </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft60">beg�ran av sak�gare best�mma att f�rskott skall utg�. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Har f�rskott best�mts enligt denna paragraf, f�r den slutliga ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft64">ningen ej best�mmas till l�gre belopp �n f�rskottet, Detta g�ller dock <br/>endast om tilltr�de har skett eller f�rskottet �nd� har betalats. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft62">28 � F�rr�ttning som p�b�rjats enligt f�rordnande vid fastighetsreg�<br/>lering skall inst�llas, om regleringsf�rr�ttningen inst�lles. F�rr�ttningen <br/>skall dock forts�ttas, om sak�gare som f�rt talan vid f�rr�ttningen och </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft60">som kunnat ans�ka om denna beg�r det. Underr�ttas sak�garna om </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft60">regleringsf�rr�ttningens inst�llande vid sammantr�de, skall beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft62">framst�llas vid sammantr�det. I annat fall skall beg�ran framst�llas <br/>inom tid som fastighetsbildningsmyndigheten f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft60">29 � F�rr�ttningskostnaderna skall, om anl�ggningsbeslut meddelats, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft64">f�rdelas mellan �garna av de fastigheter som skall deltaga i anl�ggning�<br/>en efter vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft60">I �vrigt �ger 2 kap. 6 � fastighctsbildningslagen (1970: 988) motsva-</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft60">2392 </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft60">rande till�mpning p� f�rr�ttning enligt d enna lag. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft70">Domstolspr�vning </p> <p style="position:absolute;top:37px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft70">30 � I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:96px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft70">bildningsmyndigheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildnings�</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft70">lagen (1970: 988) motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastig�</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft70">hetsbildningsbeslut skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft70">Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft70">denna lag f�res talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft70">2 � fastighetsbildningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft70">Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft73">godk�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r <br/>fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�n�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft73">nande f�r byggnadsn�mnden och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot an�<br/>l�ggningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft70">31 � Best�mmelserna i 1618 kap. fastighetsbildningslagen (1970: </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft74">988) om r�tteg�ngen i fastighetsbildningsm�l �ger motsvarande till-<br/>l�mpning p� m�l som fullf�ljts enligt 30 �. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>Verkst�llighet m, m. </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft70">32 � Ers�ttning enligt 13 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter det </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft73">att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas <br/>efter utg�ngen av denna frist eller, om tilltr�de har skett dessf�rinnan, <br/>efter tilltr�det, skall dessutom utges sex procent �rlig r�nta p� ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">ningen, i det f�rra fallet fr�n fristens utg�ng och i det senare fallet fr�n </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">den dag d� tilltr�det skedde. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">I fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott enligt </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">27 � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft73">33 � Har inom ett �r efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft <br/>ers�ttning enligt 13 � ej till fullo betalats i f �reskriven ordning och ej <br/>heller n�gon som i beslutet tillerk�nts s�dan ers�ttning beg�rt verkst�llig�</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">het av beslutet i denna del, �r anl�ggningsbeslutet f�rfallet. Anl�gg�</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">ningsbeslutet �r �ven f�rfallet, om anl�ggningen ej utf�rts inom den tid </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">som best�mts i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">Skall enligt anl�ggningsbeslutet fastighet eller del d�rav inl�sas, g�ller </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft70">beslutet i d enna del utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r fastighetsbildningsmyndigheten be�</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">sluta om f�rl�ngning av tid som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">Ers�ttning som betalats f�r ej �terkr�vas p� grund av att anl�ggnings�</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft70">beslutet f�rfallit enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">34 � Uppgift om f�rr�ttning enligt denna lag inf�res i fastighetsregist�</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft70">ret snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats och denna, eller om be�</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft70">sv�r anf�rts, domstolens avg�rande vunnit laga kraft. Har f�rr�ttnings�</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft73">beslut f�rfallit eller av annan anledning upph�rt att g�lla, skall �ven <br/>detta antecknas. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft70">2393 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft72">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1973:1149 </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>Verkan av �ndrade f�rh�llanden m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">35 � Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid f�rr�ttning enligt den�</p> <p style="position:absolute;top:98px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">na lag slutligt avgjorts, �ndrade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">p� fr�gan, kan denna pr�vas vid ny f�rr�ttning. �ven utan att s�dana </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft83">f�rh�llanden intr�tt, f�r ny f�rr�ttning �ga rum, om i det tidigare av�<br/>g�randet f�reskrivits att fr�gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">tid utg�tt. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft84">kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fas�<br/>tighets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller <br/>enskild synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft81">�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft81">verkar bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, be�</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">h�ver byggnadsn�mndens medgivande enligt 23 � ej inh�mtas. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">36 � Beslutas �ndring i fr�ga om de fastigheter som skall vara anslut�</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">na till gemensamhetsanl�ggning och f�rvaltas den till anl�ggningen </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">knutna samf�lligheten av samf�llighetsf�rening, skall pr�vas huruvida </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft83">f�reningen skall uppl�sas. F�rvaltar f�reningen �ven annan samf�llighet, <br/>skall i st�llet pr�vas huruvida den verksamhetsgren som anl�ggningen </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">utg�r skall avvecklas. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">37 � Intr�der fastighet i best�ende samf�llighet, skall �garen f�rplik�</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft81">tas att utge ers�ttning till �vriga del�gare f�r den andel i ett enligt </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">39 � ber�knat �verskott som tillf�res honom genom anslutningen. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft81">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r andelstal h�jes f�r </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft81">fastighet som ing�r i samf�llighet. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">38 � Uttr�der fastighet ur best�ende samf�llighet, skall �garen till�</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft83">erk�nnas ers�ttning f�r den andel i ett enligt 39 � ber�knat �verskott <br/>som han f�rlorar genom uttr�det. F�religger enligt samma paragraf </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">underskott, skall han f�rpliktas utge ers�ttning f�r sin andel d�ri. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft81">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r fastighets andelstal </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">minskas. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">39 � I fr�ga om samf�llighet som f�rvaltas av samf�llighetsf�rening </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft83">skall vid till�mpningen av 37 och 38 �� som �verskott eller underskott <br/>anses skillnaden mellan v�rdet av anl�ggningen och f�reningens till�</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft83">g�ngar, � ena sidan, samt f�reningens f�rbindelser, � andra sidan. I <br/>fr�ga om annan samf�llighet skall anl�ggningens v�rde anses som �ver�</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft81">skott. Anl�ggningens v�rde uppskattas efter vad som �r sk�ligt med </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft85">h�nsyn fr�mst till kostnaderna f�r dess utf�rande samt till anl�ggning�<br/>ens �lder och fortsatta anv�ndbarhet. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft81">G�ller skilda andelstal betr�ffande anl�ggningens utf�rande och drift, </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">skall �verskott eller underskott ber�knas f�r varje s�dan verksamhets�</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">gren f�r sig. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">40 � I fr�ga om betalning av ers�ttning enligt 37 eller 38 � �ger 32 � </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft81">2394 </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft81">f�rsta stycket motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft82">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">41 � Om fastighet, som �r ansluten till gemensamhetsanl�ggning, in- </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft90">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">g�r i sammanl�ggning, �verg�r fastighetens skyldigheter gentemot �v�</p> <p style="position:absolute;top:84px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">riga del�gare p� den nybildade fastigheten. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r fastighet genom </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">fastighetsreglering i sin helhet �verf�res till annan fastighet. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">42 � Delas fastighet som �r ansluten till gemensamhetsanl�ggning, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">f�r fastighetens skyldigheter gentemot �vriga del�gare f�rdelas mellan </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">de s�rskilda delarna genom beslut vid fastighetsbildningsf�rr�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r del av fastighet ge�</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">nom fastigh etsreglering �verf�res till annan fastighet. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rdelningen skall ske enligt de grunder som anges i 15 �. Den g�l�</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">ler endast till dess annat best�mts enligt denna lag och skall ej beaktas </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">vid till�mpningen av 35 �. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">43 � �verenskommelse att fastighet skall intr�da i eller uttr�da ur </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">samf�llighet eller att fastighets andelstal skall �ndras har samma verkan </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft92">som beslut vid ny f�rr�ttning, om den godk�nnes av fastighetsbildnings�<br/>myndigheten. S�dant godk�nnande f�r l�mnas endast om det �r uppen�</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">bart att �verenskommelsen ej strider mot denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">44 � Uppl�tes tomtr�tt i fastighet som deltager i gemensamhetsan�</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft92">l�ggning, skall tomtr�tten n�r den inskrivits deltaga i anl�ggningen i <br/>fastighetens st�lle. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft90">45 � Uppgift om f�rdelning enligt 42 � eller om godk�nnande enligt </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft92">43 � in f�res i fastighetsregistret snarast m�jligt sedan f�rdelningen eller <br/>godk�nnandet vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">S�rskilda best�mmelser om enskilda v�gar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft90">46 � Till v�g h�r v�gbana och �vriga v�ganordningar. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft90">Anordning, som beh�vs f�r v�gens best�nd, drift eller brukande �r </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">v�ganordning. V�ganordning �r ocks� till v�g ansluten brygga eller f�r�</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft90">ja med f�rjl�ge. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft92">47 � Om s�rskilda sk�l f�religger, kan fastighet anslutas till gemen�<br/>samhetsanl�ggning som avser v�g utan hinder av att anl�ggningen till�<br/>godoser endas t tillf�lligt behov f�r fastigheten. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft92">48 � I fr�ga om gemensamhetsanl�ggning som avser v�g f�r vid till-<br/>l�mpningen av 15 � andra stycket s�rskild f�rdelning ske av kostnader�<br/>na f�r de �tg�rder som kr�vs f�r att v�gen skall kunna anv�ndas vin�</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft90">tertid. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft92">49 � �r det av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose fastighets behov <br/>av v�g, ka n uppl�tas r�tt f�r fastigheten att bygga v�g �ver annan fas�</p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft90">tighet, om det icke medf�r synnerligt men f�r sistn�mnda fastighet. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse enligt f�rsta stycket g�ller be�</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft90">st�mmelserna i 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:734px;white-space:nowrap" class="ft90">2395 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft91">�</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft100">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft103">50 � Om det �r av v�sentlig betydelse f�r fastighets �ndam�lsenliga <br/>anv�ndning, kan uppl�tas r�tt f�r fastigheten att tillf�lligt begagna v�g <br/>som ej h�r till fa stigheten. S�dan uppl�telse f�r icke ske, om synnerligt <br/>men uppkommer f�r annan fastighet som har r�tt att begagna v�gen </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">eller f�r faslighet �ver vilken v�gen g� r. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft100">F�r uppl�telse enligt f�rsta stycket skall ers�ttning utg� efter vad som </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft103">�r sk�ligt fr�mst med h�nsyn till den sUtning av v�gbanan som ber�k�<br/>nas uppkomma genom v�gens begagnande. S�dan ers�ttning skall be�<br/>st�mmas att utg� p� en g�ng eller �rligen i f�rskott under den tid som </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">r�tten att begagna v�gen avser och av den ber�ttigade tages i anspr�k. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft100">51 � Har fastighet enligt denna lag �lagts skyldighet att bidraga till </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">kostnaderna f�r utf�rande eller drift av v�g och fordras f�r v�gens ut�</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rande eller drift att sand, grus, jord eller sten tages p� annan fastig�</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft103">het eller att v�xande tr�d, buskar eller annan v�xtlighet borthugges eller <br/>kvistas eller sn�sk�rm upps�ttes p� fastigheten, kan r�tt d�rtill upp�<br/>l�tas f�r den f�rra fastigheten. Beh�vs det med h�nsyn till trafiks�ker�</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft103">heten, kan r�tt att r�ja tr�d, buskar eller annan v�xtlighet uppl�tas <br/>f�r fastighet som enligt denna lag ber�ttigats att begagna v�gen. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft100">Uppl�telse enligt f�rsta stycket f�r ej ske, om den medf�r synnerligt </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">men f�r den tj�nande fastigheten. F�r uppl�telse och f�r intr�ng som </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft100">f�ranledes d�rav skall ers�ttning utg�. Ers�ttning f�r r�tt att taga v�g�</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">h�llnings�mnen skall best�mmas att utg� p� en g�ng. Om s�dan r�tt </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft103">icke f�rbeh�lles uteslutande den fastighet f�r vilken uppl�telsen sker, <br/>kan dock best�mmas att ers�ttning skall betalas varje g�ng r�ttig�</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">heten begagnas efter visst pris f�r den m�ngd som d� tages. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft100">Vid uppl�telse och begagnande av r�ttighet, som anges i f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft103">ket, skall tillses att den tj�nande fastigheten icke betungas mer �n n�d�<br/>v�ndigt. Tr�d av st�rre prydnadsv�rde eller tr�d och buskar p� tomt </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft103">eller i tr�dg�rd f�r f�llas endast om synnerliga sk�l f�ranleder det. In�<br/>nan r�tt att borthugga eller kvista tr�d, buskar eller annan v�xtlighet <br/>begagnas, skall fastighetens �gare eller innehavare varje g�ng under�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft100">r�ttas om �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft103">52 � Har fastighet enligt denna lag tillerk�nts r�tt att bygga eller be�<br/>gagna v�g, kan till f�rm�n f�r fastigheten best�mmas att grind eller </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft100">led icke f�r beh�llas eller upps�ttas p� v�gen. S�dant f�rbud f�r ej avse </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft100">grind eller led i korsning av j�rnv�g, sp�rv�g eller vattenv�g. F�rbudets </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft100">till�mpning i �vrigt kan begr�nsas efter vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft100">F�rbud enligt f�rsta stycket f�r ej meddelas, om det medf�r synnerligt </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft100">men f�r fastighet. F�r intr�ng som f�ranledes av f�rbudet skall best�m�</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft100">mas ers�ttning att utg� p� en g�ng. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft103">53 � Fr�ga om r�ttighet som avses i 4952 �� pr�vas vid f�rr�ttning <br/>enligt denna lag. Har fr�gan samband med anl�ggningsfr�ga, f�r den </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft103">upptagas utan ans�kan. I annat fall upptages den p� ans�kan av �ga�<br/>ren av den fastighet till vars f�rm�n r�ttigheten skall g�lla. Fr�gan f�r </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft100">pr�vas gemensamt med anl�ggningsfr�ga eller fastighetsbildnings�tg�rd </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft100">2396 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft100">vid en f� rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft101">�</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft110">vid f�rr�ttningspr�vningen �ger 811 ��, 12 � tredje stycket och </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft110">SFS 1973:1149 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft110">16 � motsvarande till�mpning. H�nvisningen i 16 � till 12 � f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft110">ket skall d�rvid avse best�mmelserna i 4952 �� om villkoren f�r upp�</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft110">l�telse av r�ttigheten och h�nvisningen till 13 � best�mmelserna i sam�</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft113">ma paragrafer om ers�ttning f�r uppl�telsen. 16 � andra stycket g�ller <br/>dock endast i fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse enligt 49 �. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft110">54 � I fr�ga om uppl�telse enligt 49 � �ger 32 och 33 �� motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110">Har eng�ngsers�ttning best�mts f�r r�ttighet enligt 50, 51 eller 52 �, </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft110">skall ers�ttningen erl�ggas inom tre m�nader efter det att ers�ttnings�</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft113">beslutet van n laga kraft. R�ttigheten f�r icke tagas i bruk innan betal�<br/>ning skett. I fr�ga om verkan av underl�tenhet att betala ers�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft113">�ger 33 � f�rsta stycket motsvarande till�mpning. Har ers�ttning enligt <br/>50 eller 51 � best�mts att utg� med visst �rligt belopp, f�r r�ttigheten </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">icke under n�got �r tagas i bruk innan beloppet f�r samma �r betalats. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">55 � Skall v�g byggas s� att den korsar eller eljest ber�r allm�n v�g, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft110">j�rnv�g, sp�rv�g, kanal eller flottled, �r f�rvaltningen av denna andra </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft114">trafikled be r�ttigad att ombes�rja de anordningar som f�ranledes d�rav. <br/>Verkst�ller f�rvaltningen ej sj�lv detta arbete, skall f�rvaltningen �ver�<br/>vaka arb etet och, om anordningarna icke utf�res p� ett f�r trafiken be�</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110">tryggande s�tt, i god tid anm�la f�rh�llandet hos vederb�rande myndig�</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft110">het, som f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110">Om ikrafttr�dandet av denna lag f�rordnar Kungl. Maj:t med riks�</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft110">dagen. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft111">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft111">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft110">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft112">�</p> </div> </div>
background image

Anl�ggningslag;

SFS 1973:1149

utf�rdad den 14 december 1973.

Utkom fr�n trycket

den 7 januari 1974

Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen^.

Inledande best�mmelser

1 � Enligt denna lag kan inr�ttas anl�ggning som �r gemensam f�r

flera fastigheter och som tillgodoser �ndam�l av stadigvarande bety�

delse f� r dem (gemensamhetsanl�ggning). Fr�ga om gemensamhetsan-
l�ggning pr�vas vid f�rr�ttning.

Kan enligt best�mmelser i annan f�rfattning �n fastighetsbildnings�

lagen (1970: 988) fr�ga om inr�ttande av anl�ggning gemensamt f�r

flera fastigheter pr�vas av domstol eller annan myndighet, g�ller ej den�

na lag. Ej heller g�ller lagen allm�n vatten- och avloppsanl�ggning.

2 � Lagens best�mmelser om fastighet �ger motsvarande till�mpning

p� tomtr�tt som inskrivits och p� gruva. Om det �r l�mpligt, skall be�

st�mmelserna till�mpas �ven p� byggnad eller annan anl�ggning som ej

h�r till fastighet och p� naturreservat.

3 � Den som innehar fastighet p� grund av testamentariskt f�rord�
nande utan att �gander�tten tillkommer n�gon anses vid lagens till�mp�

ning som fastighetens �gare. Som �gare av naturreservat anses den som
f�mltar reservatet.

F�rr�ttningsmyndighet

4 � Anl�ggningsf�rr�ttning handl�gges av fastighetsbildningsmyndig�

het.

Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsmyndigheten f�rordna s�r�

skild f�rr�ttningsman. Denne skall �ga den kunskap och erfarenhet som

uppdraget kr�ver och �ven i �vrigt vara l�mplig till detta. Vad som i

denna lag f�reskrives om fastighetsbildningsmyndighet g�ller i till�mp�

liga delar s�dan s�rskild f�rr�ttningsman.

1 Prop. 1973: 160, CU 33 , rskr 38 9.

2387

background image

SFS 1973.1149

Villkor f�r inr�ttande av gcmcnsamhotsanl�ggning m. m.

5 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas f�r annan fastighet �n

s�dan f�r vilken det �r av v�sentlig betydelse att ha del i anl�ggningen.

6 � Gemensamhetsanl�ggning f�r inr�ttas endast om f�rdelama av

anl�ggningen �verv�ger de kostnader och ol�genheter som anl�gg�
ningen medf�r. �r anl�ggningen f�rutsatt i fastst�lld generalplan, stads�
plan, tomtindelning eller byggnadsplan, g�ller nu angivna villkor endast

om s�rskilda sk�l f�ranleder det.

Gemensamhetsanl�ggning f�r icke inr�ttas f�r byggnad eller annan

anl�ggning som ej h�r till fastighet, om �kad kostnad eller annan ol�
genhet av betydelse d�rigenom kan komma att uppst� f�r annan delta�
gare i gemensamhetsanl�ggningen.

7 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas, om �garna av de fastig�

heter som skall deltaga i anl�ggningen mera allm�nt mots�tter sig �t�

g�rden och har beaktansv�rda sk�l f�r det. Vid denna pr�vning skall
fr�mst deras mening beaktas som har st�rst nytta av anl�ggningen.

F�rsta stycket g�ller icke, om behovet av anl�ggningen �r synnerligen

angel�get.

8 � Gemensamhetsanl�ggning skall f�rl�ggas och utf�ras p� s�dant

s�tt att �ndam�let med anl�ggningen vinnes med minsta intr�ng och
ol�genhet utan osk�lig kostnad. �tg�rd f�r att underl�tta framtida till�
byggnad eller �kat utnyttjande av anl�ggningen f�r vidtagas, om �t�
g�rden medf�r endast ringa �kning av kostnaden.

9 � Gemensamhetsanl�ggning, som inr�ttas inom omr�de med fast�
st�lld generalplan eller med stadsplan, tomtindelning eller byggnads-

plan, skall st� i �verensst�mmelse med planen.

G�ller eljest s�rskilda best�mmelser f�r marks bebyggande eller an�

v�ndning, s�som regionplan, utomplansbest�mmelser eller naturv�rds-

f�reskrifter, skall anl�ggning inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna

ej motverkas.

Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r undantag fr�n planen eller best�m�

melserna medges av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av bygg�
nadsn�mnden. �ven utan s�dant medgivande f�r mindre avvikelse ske

fr�n plan, om det �r f�renligt med planens syfte. L�nsstyrelsen f�r
medge undantag enligt f�rsta punkten fr�n fastst�lld generalplan, stads�

plan eller byggnadsplan endast om byggnadsn�mnden tillstyrkt det.

Talan mot byggnadsn�mnds beslut i fr�ga som avses i tredje stycket

f�res hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan f�r dock icke f�ras mot
byggnadsn�mnds beslut att v�gra undantag fr�n fastst�lld generalplan,

stadsplan eller byggnadsplan. Mot l�nsstyrelsens beslut i fr�ga som av�

ses i tredje stycket f�res talan hos Kungl. Maj:t genom besv�r.

10 �' Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastst�llts f�r visst omr�

de, f�r gemensamhetsanl�ggning ej inr�ttas, om anl�ggningen skulle f�r�

sv�ra omr�dets �ndam�lsenliga anv�ndning, f�ranleda ol�mplig bebyg-

2388

gelse eller motverka l�mplig planl�ggning av omr�det.

background image

11 � Gemensamhetsanl�ggning f�r ej inr�ttas, om ol�genhet av n�gon

SFS 1973:1149

betydelse uppkommer f�r allm�nt intresse.

F�rsta stycket g�ller icke n�r anl�ggningen �r till �verv�gande nytta

fr�n allm�n synpunkt.

Skyldighet att avst� utrymme

12 � Mark eller annat utrymme f�r gemensamhetsanl�ggning f�r tagas

i anspr�k p� fastighet som skall deltaga i anl�ggningen eller p� annan
fastighet, om det icke orsakar synnerligt men f�r fastigheten. St�rre

utrymme f�r dock ej tagas i anspr�k �n som beh�vs med h�nsyn till
fastigheter som kan anslutas enligt 5 �.

�ven om synnerligt men uppkommer, �r fastighet skyldig att avst�

utrymme, om anl�ggningen beh�vs f�r ett st�rre antal fastigheter eller
av annan orsak �r av v�sentlig betydelse fr�n allm�n synpunkt. Om
�garen beg�r det, skall fastigheten inl�sas. �r ol�genheten begr�nsad

till viss del av fastigheten, skall endast den delen inl�sas. Inl�sen sker
f�r de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen utom s�dana som

avses i 2 �.

Best�mmelserna i 1 kap. 3 och 4 �� expropriationslagen (1972: 719)

�ger motsvarande till�mpning vid uppl�telse och inl�sen enligt denna
paragraf. Utan hinder av dessa best�mmelser kan dock s�rskild r�tt,
som tillkommer staten och ej utg�r v�gr�tt, rubbas. Vidare f�r f�rord�

nas att r�tten till utrymme f�r anl�ggningen skall ha f�retr�de framf�r

s�rskild r�tt som tillskapats genom expropriation eller annat tv�ngs�
f�rv�rv eller vid fastighetsbildning eller p� liknande s�tt, dock ej om

den s�rskilda r�tten utg�r v�gr�tt.

Ers�ttning f�r utrymme m. m.

13 � I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse och inl�sen enligt 12 � �ger

4 kap. expropriationslagen (1972: 719) motsvarande till�mpning. 4 kap.
3 � expropriationslagen skall h�rvid till�mpas i fr�ga om v�rde�kning
som �gt rum under tiden fr�n dagen tio �r f�re det anl�ggningsf�rr�tt�

ningen p�kallades.

�r innehavare av r�ttighet, som minskar fastighets v�rde, ber�ttigad

till ers�ttning, skall det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare

minskas med belopp motsvarande den v�rdeminskning f�r fastigheten

.g

som r�ttigheten inneburit. Om det v�rde som skall tillgodor�knas fas-

^,0

tighetens �gare ej kan minskas utan att skada uppkommer f�r inne-

havare av fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�ttningen till

r�ttighetshavaren med motsvarande belopp.

Samf�llighet

14 � Gemensamhetsanl�ggning och r�tt till utrymme �r samf�llda f�r

de fastigheter som deltager i anl�ggningen. Inl�st mark �r samf�lld f�r

de fastigheter f�r vilka inl�sen ske tt.

2389

background image

SFS 1973:1149

F�r anl�ggningens utf�rande och drift utg�r de deltagande fastighe�

terna en s�rskild samf�llighet.

F�rdelning av kostnader

15 � Grunderna f�r f�rdelning av kostnaderna f�r gemensamhetsan-

l�ggnings utf�rande fastst�lles vid f�rr�ttningen. F�r varje fastighet an�

ges andelstal, som best�mmes efter vad som �r sk�ligt med h�nsyn
fr�mst till den nytta fastigheten har av anl�ggningen. Inl�ses mark f�r
endast vissa av deltagarna i anl�ggningen, fastst�lles grunderna f�r f�r�

delning av kostnaderna f�r inl�sen s�rskilt.

Andelstal fastst�lles �ven i fr�ga om kostnaderna f�r anl�ggningens

drift. S�dant andelstal best�mmes efter vad som �r sk�ligt med h�n�
syn fr�mst till den omfattning i vilken fastigheten ber�knas anv�nda an�
l�ggningen. Om det �r l�mpligt, kan f�reskrivas att kostnaderna i f�rsta

hand skall f�rdelas genom att avgifter uttages f�r anl�ggningens ut�
nyttjande. Grunderna f�r ber�kningen av s�dana avgifter fastst�lles vid
f�rr�ttningen.

�verenskommelser mellan sak�gare m. m.

16 � Avsteg f�r g�ras fr�n

1. 5 �, om �garna av de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen

medger det,

2. 8 � s�vitt den inneb�r skydd f�r enskilt intresse, 12 � f�rsta styc�

ket eller 13 �, om de fastighets�gare och andra sak�gare vilkas r �tt be-
r�res medger det,

3. 15 �, om det medges av fastighets�gare som �l�gges st�rre bi�

dragsskyldighet �n som i annat fall skolat g�lla och avvikelsen f r�n be�
st�mmelsen icke sker i otillb�rligt syfte.

Svarar fastighet f�r fordran, f�r avsteg fr�n 13 eller 15 � med st�d

av �garens samtycke ske endast om �ven fordringens innehavare med�
ger det. Besv�ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dess�
utom de medgivanden fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i

22 kap. 11 � jordabalken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts�

�gare beh�vs e j, om anl�ggningens inr�ttande �r v�sentligen utan bety�

delse f�r honom.

P�kallande av f�rr�ttning

17 � Anl�ggningsfr�ga upptages efter ans�kan. Har vid fastighetsreg�

lering f�rordnats att anl�ggningsfr�ga skall pr�vas enligt denna lag, f�r

fr�gan dock upptagas utan ans�kan.

Anl�ggningsfr�ga f�r pr�vas gemensamt med annan anl�ggnings�

fr�ga eller med fastighetsbildnings�tg�rd vid en f�rr�ttning. S�dan ge�

mensam f�rr�ttning f�r �ter delas upp p� skilda f�rr�ttningar .

18 � R�tt att p�kalla f�rr�ttning enligt denna lag tillkommer �garen

av fastighet, som avses skola deltaga i anl�ggningen, samt byggnads-

2390

n�mnden.

background image

L�nsstyrelsen kan p�kalla f�rr�ttning f�r inr�ttande av anl�ggning

SFS 1973:1149

som styrelsen finner vara av st�rre betydelse fr�n allm�n synpunkt.

Vid expropriation eller liknande tv�ngsf�rv�rv f�r f�rv�rvaren p�kalla

f�rr�ttning f�r inr�ttande av s�dan anl�ggning varigenom ol�genhet av
f�rv�rvet kan undanr�jas, minskas eller f�rebyggas.

F�rr�ttning

19 � I fr�ga om f�rr�ttning enligt denna lag �ger 4 kap. 124, 2740

och 42 �� fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande till�mpning.

20 � Innehavare av s�rskild r�tt till fastighet, som inl�ses eller eljest
tages i anspr�k f�r gemensamhetsanl�ggning, �r sak�gare vid f�rr�ttning�
en, om hans r�tt ber�res.

21 � Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r
anl�ggningen och ombes�rja beh�vliga tekniska arbeten och v�rderingar.
H�rvid b�r r�dpl�gning ske med sak�garna. Vid behov skall samr�d ske

med d e myndigheter som ber�res av anl�ggningen.

Har f�rr�ttningen p�kallats endast av �garen av fastighet, som finnes

ej kunna till�ggas r�tt att deltaga i anl�ggningen, f�religger hinder mot
att inr�tta anl�ggningen.

22 � Uppkommer fr�ga om inl�sen, �ger 8 kap. 7 � f�rsta och andra

styckena fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande till�mpning.

23 � Avser f�rr�ttningen gemensamhetsanl�ggning som kr�ver bygg�
nadslov eller som r�r omr�de med stadsplan eller byggnadsplan eller

anser byggnadsn�mnden vid samr�d enligt 21 � att anl�ggningens till�t�

lighet enligt 10 � kan s�ttas i fr�ga och f�religger fr�n andra synpunk�

ter �n som avses i 911 �� f�ruts�ttningar f�r att inr�tta anl�ggning�
en, skall fastighetsbildningsmyndigheten h�nskjuta �rendet till byggnads�
n�mnden f�r pr�vning. Finner n�mnden hinder ej m�ta mot anl�gg�
ningen enligt sistn�mnda paragrafer, skall n�mnden l�mna medgivande
till anl�ggningen.

Talan mot beslut varigenom byggnadsn�mnden v�grat medgivande

till anl�ggningen eller gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�res
hos l�nsstyrelsen genom besv�r. Talan mot l�nsstyrelsens beslut f�res
hos Kungl. Maj:t genom besv�r.

Beslut av byggnadsn�mnden eller h�gre instans varigenom medgivan�

de till anl�ggningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande

f�r fastighetsbildningsmyndigheten.

24 � Om hinder icke m�ter mot anl�ggningen, skall fastighetsbild�
ningsmyndigheten meddela anl�ggningsbeslut.

I anl�ggningsbeslut anges

1. anl�ggningens �ndam�l, l�ge, storlek och huvudsakliga beskaffen�

het i �vrigt,

2. de fastigheter som skall deltaga i anl�ggningen,
3. utrymme som uppl�tes f�r anl�ggningen,

4. fastighet eller del d�rav som inl�ses,

2391

background image

SFS 1973: 1149

5. tiden f�r anl�ggningens best�nd, om s�dan anses b�ra best�mmas,
6. den tid inom vilken anl�ggningen skall vara utf�rd,

7. beh�vliga f�reskrifter i fr�ga om anl�ggningens utf�rande.
I anl�ggningsbeslutet f�r ocks� anges de i anl�ggningen deltagande

fastighetemas andelstal i fr�ga om kostnaderna f�r anl�ggningens utf��

rande och drift.

Pr�vas anl�ggningsfr�ga gemensamt med fastighetsbildnings�tg�rd

vid en f�rr�ttning, f�r anl�ggningsbeslutet upptagas i fastighetsbild nings�

beslutet.

25 � Om det �r l�mpligt, f�r anl�ggningsbeslut meddelas utan hinder
av att tekniska arbeten och v�rderingar ej utf�rts.

26 � Tilltr�de av utrymme som tagits i anspr�k eller av mark som in�

l�sts sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten best�m�

mer. Innan tilltr�de sker, skall anl�ggningsbeslutet ha vunnit laga kraft

och ers�ttning enligt 13 � ha betalats.

27 � Utan hinder av att ers�ttning enligt 13 � ej betalats f�r tilltr�de

ske, om ber�rda sak�gare medger det. �ven utan medgivande f�r till�

tr�de ske, sedan fastighetsbildningsmyndigheten best�mt f�rskott p� den
ers�ttning som slutligen fastst�lles och detta betalats. �r det uppenbart

att f�rskottet skulle uppg� till endast obetydligt belopp, kan fastighets�

bildningsmyndigheten f�reskriva att tilltr�de f�r ske utan att f�rskott
betalas.

I beslut om f�rskott skall anges hur betalningsskyldigheten skall f�r�

delas mellan del�garna i anl�ggningen. I beslutet skall vidare anges den

tid inom vilken f�rskott, som utg�r villkor f�r tilltr�de, skall ha betalats.
Har betalning ej skett inom utsatt tid, f�r tilltr�de ej ske f�rr�n ers�tt�
ning enligt 13 � har betalats.

�ven sedan tilltr�de har skett kan fastighetsbildningsmyndigheten p�

beg�ran av sak�gare best�mma att f�rskott skall utg�.

Har f�rskott best�mts enligt denna paragraf, f�r den slutliga ers�tt�

ningen ej best�mmas till l�gre belopp �n f�rskottet, Detta g�ller dock
endast om tilltr�de har skett eller f�rskottet �nd� har betalats.

28 � F�rr�ttning som p�b�rjats enligt f�rordnande vid fastighetsreg�
lering skall inst�llas, om regleringsf�rr�ttningen inst�lles. F�rr�ttningen
skall dock forts�ttas, om sak�gare som f�rt talan vid f�rr�ttningen och

som kunnat ans�ka om denna beg�r det. Underr�ttas sak�garna om

regleringsf�rr�ttningens inst�llande vid sammantr�de, skall beg�ran

framst�llas vid sammantr�det. I annat fall skall beg�ran framst�llas
inom tid som fastighetsbildningsmyndigheten f�reskriver.

29 � F�rr�ttningskostnaderna skall, om anl�ggningsbeslut meddelats,

f�rdelas mellan �garna av de fastigheter som skall deltaga i anl�ggning�
en efter vad som �r sk�ligt.

I �vrigt �ger 2 kap. 6 � fastighctsbildningslagen (1970: 988) motsva-

2392

rande till�mpning p� f�rr�ttning enligt d enna lag.

background image

Domstolspr�vning

SFS 1973:1149

30 � I fr�ga om fullf�ljd av talan mot beslut eller �tg�rd av fastighets-

bildningsmyndigheten enligt denna lag �ger 15 kap. fastighetsbildnings�

lagen (1970: 988) motsvarande till�mpning. Best�mmelserna om fastig�

hetsbildningsbeslut skall d�rvid till�mpas p� anl�ggningsbeslut.

Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 � andra stycket

denna lag f�res talan s�rskilt p� s�tt och inom tid som anges i 15 kap.

2 � fastighetsbildningslagen.

Vid till�mpning av 15 kap. 6 � fastighetsbildningslagen i �rende om

godk�nnande enligt 43 � denna lag r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r
fastighetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om s�dant godk�n�

nande f�r byggnadsn�mnden och l�nsstyrelsen f�ra talan s�som mot an�
l�ggningsbeslut.

31 � Best�mmelserna i 1618 kap. fastighetsbildningslagen (1970:

988) om r�tteg�ngen i fastighetsbildningsm�l �ger motsvarande till-
l�mpning p� m�l som fullf�ljts enligt 30 �.

Verkst�llighet m, m.

32 � Ers�ttning enligt 13 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter det

att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas
efter utg�ngen av denna frist eller, om tilltr�de har skett dessf�rinnan,
efter tilltr�det, skall dessutom utges sex procent �rlig r�nta p� ers�tt�

ningen, i det f�rra fallet fr�n fristens utg�ng och i det senare fallet fr�n

den dag d� tilltr�det skedde.

I fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott enligt

27 � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande

till�mpning.

33 � Har inom ett �r efter det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft
ers�ttning enligt 13 � ej till fullo betalats i f �reskriven ordning och ej
heller n�gon som i beslutet tillerk�nts s�dan ers�ttning beg�rt verkst�llig�

het av beslutet i denna del, �r anl�ggningsbeslutet f�rfallet. Anl�gg�

ningsbeslutet �r �ven f�rfallet, om anl�ggningen ej utf�rts inom den tid

som best�mts i beslutet.

Skall enligt anl�ggningsbeslutet fastighet eller del d�rav inl�sas, g�ller

beslutet i d enna del utan hinder av best�mmelserna i f�rsta stycket.

Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r fastighetsbildningsmyndigheten be�

sluta om f�rl�ngning av tid som anges i f�rsta stycket.

Ers�ttning som betalats f�r ej �terkr�vas p� grund av att anl�ggnings�

beslutet f�rfallit enligt denna paragraf.

34 � Uppgift om f�rr�ttning enligt denna lag inf�res i fastighetsregist�

ret snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats och denna, eller om be�

sv�r anf�rts, domstolens avg�rande vunnit laga kraft. Har f�rr�ttnings�

beslut f�rfallit eller av annan anledning upph�rt att g�lla, skall �ven
detta antecknas.

2393

background image

SFS 1973:1149

Verkan av �ndrade f�rh�llanden m. m.

35 � Intr�der, sedan fr�ga som behandlats vid f�rr�ttning enligt den�

na lag slutligt avgjorts, �ndrade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar

p� fr�gan, kan denna pr�vas vid ny f�rr�ttning. �ven utan att s�dana

f�rh�llanden intr�tt, f�r ny f�rr�ttning �ga rum, om i det tidigare av�
g�randet f�reskrivits att fr�gan f�r ompr�vas efter viss tid och denna

tid utg�tt.

Vid den nya f�rr�ttningen f�r ej beslutas s�dan �ndring i fr�ga om

kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanl�ggning eller fas�
tighets andelstal att avsev�rd ol�genhet uppkommer fr�n allm�n eller
enskild synpunkt.

�r vid den nya f�rr�ttningen fr�ga endast om �ndring som icke p�

verkar bebyggelsens utformning eller markanv�ndningen i �vrigt, be�

h�ver byggnadsn�mndens medgivande enligt 23 � ej inh�mtas.

36 � Beslutas �ndring i fr�ga om de fastigheter som skall vara anslut�

na till gemensamhetsanl�ggning och f�rvaltas den till anl�ggningen

knutna samf�lligheten av samf�llighetsf�rening, skall pr�vas huruvida

f�reningen skall uppl�sas. F�rvaltar f�reningen �ven annan samf�llighet,
skall i st�llet pr�vas huruvida den verksamhetsgren som anl�ggningen

utg�r skall avvecklas.

37 � Intr�der fastighet i best�ende samf�llighet, skall �garen f�rplik�

tas att utge ers�ttning till �vriga del�gare f�r den andel i ett enligt

39 � ber�knat �verskott som tillf�res honom genom anslutningen.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r andelstal h�jes f�r

fastighet som ing�r i samf�llighet.

38 � Uttr�der fastighet ur best�ende samf�llighet, skall �garen till�

erk�nnas ers�ttning f�r den andel i ett enligt 39 � ber�knat �verskott
som han f�rlorar genom uttr�det. F�religger enligt samma paragraf

underskott, skall han f�rpliktas utge ers�ttning f�r sin andel d�ri.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r fastighets andelstal

minskas.

39 � I fr�ga om samf�llighet som f�rvaltas av samf�llighetsf�rening

skall vid till�mpningen av 37 och 38 �� som �verskott eller underskott
anses skillnaden mellan v�rdet av anl�ggningen och f�reningens till�

g�ngar, � ena sidan, samt f�reningens f�rbindelser, � andra sidan. I
fr�ga om annan samf�llighet skall anl�ggningens v�rde anses som �ver�

skott. Anl�ggningens v�rde uppskattas efter vad som �r sk�ligt med

h�nsyn fr�mst till kostnaderna f�r dess utf�rande samt till anl�ggning�
ens �lder och fortsatta anv�ndbarhet.

G�ller skilda andelstal betr�ffande anl�ggningens utf�rande och drift,

skall �verskott eller underskott ber�knas f�r varje s�dan verksamhets�

gren f�r sig.

40 � I fr�ga om betalning av ers�ttning enligt 37 eller 38 � �ger 32 �

2394

f�rsta stycket motsvarande till�mpning.

background image

41 � Om fastighet, som �r ansluten till gemensamhetsanl�ggning, in-

SFS 1973:1149

g�r i sammanl�ggning, �verg�r fastighetens skyldigheter gentemot �v�

riga del�gare p� den nybildade fastigheten.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r fastighet genom

fastighetsreglering i sin helhet �verf�res till annan fastighet.

42 � Delas fastighet som �r ansluten till gemensamhetsanl�ggning,

f�r fastighetens skyldigheter gentemot �vriga del�gare f�rdelas mellan

de s�rskilda delarna genom beslut vid fastighetsbildningsf�rr�ttningen.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning n�r del av fastighet ge�

nom fastigh etsreglering �verf�res till annan fastighet.

F�rdelningen skall ske enligt de grunder som anges i 15 �. Den g�l�

ler endast till dess annat best�mts enligt denna lag och skall ej beaktas

vid till�mpningen av 35 �.

43 � �verenskommelse att fastighet skall intr�da i eller uttr�da ur

samf�llighet eller att fastighets andelstal skall �ndras har samma verkan

som beslut vid ny f�rr�ttning, om den godk�nnes av fastighetsbildnings�
myndigheten. S�dant godk�nnande f�r l�mnas endast om det �r uppen�

bart att �verenskommelsen ej strider mot denna lag.

44 � Uppl�tes tomtr�tt i fastighet som deltager i gemensamhetsan�

l�ggning, skall tomtr�tten n�r den inskrivits deltaga i anl�ggningen i
fastighetens st�lle.

45 � Uppgift om f�rdelning enligt 42 � eller om godk�nnande enligt

43 � in f�res i fastighetsregistret snarast m�jligt sedan f�rdelningen eller
godk�nnandet vunnit laga kraft.

S�rskilda best�mmelser om enskilda v�gar

46 � Till v�g h�r v�gbana och �vriga v�ganordningar.

Anordning, som beh�vs f�r v�gens best�nd, drift eller brukande �r

v�ganordning. V�ganordning �r ocks� till v�g ansluten brygga eller f�r�

ja med f�rjl�ge.

47 � Om s�rskilda sk�l f�religger, kan fastighet anslutas till gemen�
samhetsanl�ggning som avser v�g utan hinder av att anl�ggningen till�
godoser endas t tillf�lligt behov f�r fastigheten.

48 � I fr�ga om gemensamhetsanl�ggning som avser v�g f�r vid till-
l�mpningen av 15 � andra stycket s�rskild f�rdelning ske av kostnader�
na f�r de �tg�rder som kr�vs f�r att v�gen skall kunna anv�ndas vin�

tertid.

49 � �r det av v�sentlig betydelse f�r att tillgodose fastighets behov
av v�g, ka n uppl�tas r�tt f�r fastigheten att bygga v�g �ver annan fas�

tighet, om det icke medf�r synnerligt men f�r sistn�mnda fastighet.

I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse enligt f�rsta stycket g�ller be�

st�mmelserna i 13 �.

2395

background image

SFS 1973:1149

50 � Om det �r av v�sentlig betydelse f�r fastighets �ndam�lsenliga
anv�ndning, kan uppl�tas r�tt f�r fastigheten att tillf�lligt begagna v�g
som ej h�r till fa stigheten. S�dan uppl�telse f�r icke ske, om synnerligt
men uppkommer f�r annan fastighet som har r�tt att begagna v�gen

eller f�r faslighet �ver vilken v�gen g� r.

F�r uppl�telse enligt f�rsta stycket skall ers�ttning utg� efter vad som

�r sk�ligt fr�mst med h�nsyn till den sUtning av v�gbanan som ber�k�
nas uppkomma genom v�gens begagnande. S�dan ers�ttning skall be�
st�mmas att utg� p� en g�ng eller �rligen i f�rskott under den tid som

r�tten att begagna v�gen avser och av den ber�ttigade tages i anspr�k.

51 � Har fastighet enligt denna lag �lagts skyldighet att bidraga till

kostnaderna f�r utf�rande eller drift av v�g och fordras f�r v�gens ut�

f�rande eller drift att sand, grus, jord eller sten tages p� annan fastig�

het eller att v�xande tr�d, buskar eller annan v�xtlighet borthugges eller
kvistas eller sn�sk�rm upps�ttes p� fastigheten, kan r�tt d�rtill upp�
l�tas f�r den f�rra fastigheten. Beh�vs det med h�nsyn till trafiks�ker�

heten, kan r�tt att r�ja tr�d, buskar eller annan v�xtlighet uppl�tas
f�r fastighet som enligt denna lag ber�ttigats att begagna v�gen.

Uppl�telse enligt f�rsta stycket f�r ej ske, om den medf�r synnerligt

men f�r den tj�nande fastigheten. F�r uppl�telse och f�r intr�ng som

f�ranledes d�rav skall ers�ttning utg�. Ers�ttning f�r r�tt att taga v�g�

h�llnings�mnen skall best�mmas att utg� p� en g�ng. Om s�dan r�tt

icke f�rbeh�lles uteslutande den fastighet f�r vilken uppl�telsen sker,
kan dock best�mmas att ers�ttning skall betalas varje g�ng r�ttig�

heten begagnas efter visst pris f�r den m�ngd som d� tages.

Vid uppl�telse och begagnande av r�ttighet, som anges i f�rsta styc�

ket, skall tillses att den tj�nande fastigheten icke betungas mer �n n�d�
v�ndigt. Tr�d av st�rre prydnadsv�rde eller tr�d och buskar p� tomt

eller i tr�dg�rd f�r f�llas endast om synnerliga sk�l f�ranleder det. In�
nan r�tt att borthugga eller kvista tr�d, buskar eller annan v�xtlighet
begagnas, skall fastighetens �gare eller innehavare varje g�ng under�

r�ttas om �tg�rden.

52 � Har fastighet enligt denna lag tillerk�nts r�tt att bygga eller be�
gagna v�g, kan till f�rm�n f�r fastigheten best�mmas att grind eller

led icke f�r beh�llas eller upps�ttas p� v�gen. S�dant f�rbud f�r ej avse

grind eller led i korsning av j�rnv�g, sp�rv�g eller vattenv�g. F�rbudets

till�mpning i �vrigt kan begr�nsas efter vad som �r sk�ligt.

F�rbud enligt f�rsta stycket f�r ej meddelas, om det medf�r synnerligt

men f�r fastighet. F�r intr�ng som f�ranledes av f�rbudet skall best�m�

mas ers�ttning att utg� p� en g�ng.

53 � Fr�ga om r�ttighet som avses i 4952 �� pr�vas vid f�rr�ttning
enligt denna lag. Har fr�gan samband med anl�ggningsfr�ga, f�r den

upptagas utan ans�kan. I annat fall upptages den p� ans�kan av �ga�
ren av den fastighet till vars f�rm�n r�ttigheten skall g�lla. Fr�gan f�r

pr�vas gemensamt med anl�ggningsfr�ga eller fastighetsbildnings�tg�rd

2396

vid en f� rr�ttning.

background image

vid f�rr�ttningspr�vningen �ger 811 ��, 12 � tredje stycket och

SFS 1973:1149

16 � motsvarande till�mpning. H�nvisningen i 16 � till 12 � f�rsta styc�

ket skall d�rvid avse best�mmelserna i 4952 �� om villkoren f�r upp�

l�telse av r�ttigheten och h�nvisningen till 13 � best�mmelserna i sam�

ma paragrafer om ers�ttning f�r uppl�telsen. 16 � andra stycket g�ller
dock endast i fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse enligt 49 �.

54 � I fr�ga om uppl�telse enligt 49 � �ger 32 och 33 �� motsvarande

till�mpning.

Har eng�ngsers�ttning best�mts f�r r�ttighet enligt 50, 51 eller 52 �,

skall ers�ttningen erl�ggas inom tre m�nader efter det att ers�ttnings�

beslutet van n laga kraft. R�ttigheten f�r icke tagas i bruk innan betal�
ning skett. I fr�ga om verkan av underl�tenhet att betala ers�ttningen

�ger 33 � f�rsta stycket motsvarande till�mpning. Har ers�ttning enligt
50 eller 51 � best�mts att utg� med visst �rligt belopp, f�r r�ttigheten

icke under n�got �r tagas i bruk innan beloppet f�r samma �r betalats.

55 � Skall v�g byggas s� att den korsar eller eljest ber�r allm�n v�g,

j�rnv�g, sp�rv�g, kanal eller flottled, �r f�rvaltningen av denna andra

trafikled be r�ttigad att ombes�rja de anordningar som f�ranledes d�rav.
Verkst�ller f�rvaltningen ej sj�lv detta arbete, skall f�rvaltningen �ver�
vaka arb etet och, om anordningarna icke utf�res p� ett f�r trafiken be�

tryggande s�tt, i god tid anm�la f�rh�llandet hos vederb�rande myndig�

het, som f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs.

Om ikrafttr�dandet av denna lag f�rordnar Kungl. Maj:t med riks�

dagen.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.