SFS 1975:662

750662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:TVPUEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZSAKTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:ZSAKTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZSAKTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZSAKTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZSAKTF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:420px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 32 � anl�ggningslagen </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">(1973:1149) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">32 � Ers�ttning enligt 13 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter det <br/>att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. 1 den m�n ers�ttningen betalas <br/>efter utg�ngen av denna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">ningen enligt 6� r�ntelagen (1975:635) fr�n fristens utg�ng. Har <br/>tilltr�de skett f�re fristens utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 � </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">r�ntelagen fr�n den dag tilltr�det skedde till dess betalning sker eller <br/>r�nta skall utg� enligt andra punkten i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">1 fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott enligt </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16">27 � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande <br/>till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976. �ldre best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ller dock fortfarande i fr�ga om r�nta f�r tid f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">Har skyldighet att utge r�nta uppkommit f�re ikrafttr�dandet, g�ller </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">�ldre best�mmelser �ven f�r tiden d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft11">Staffan Magnusson </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975:662 </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft12">den 19 augusti 1975 </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">I Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234 . </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft12">1353 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i

utf�rdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 32 � anl�ggningslagen

(1973:1149) skall ha nedan angivna lydelse.

32 � Ers�ttning enligt 13 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter det
att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. 1 den m�n ers�ttningen betalas
efter utg�ngen av denna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�tt�

ningen enligt 6� r�ntelagen (1975:635) fr�n fristens utg�ng. Har
tilltr�de skett f�re fristens utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 �

r�ntelagen fr�n den dag tilltr�det skedde till dess betalning sker eller
r�nta skall utg� enligt andra punkten i denna paragraf.

1 fr�ga om ers�ttning som avses i f�rsta stycket och f�rskott enligt

27 � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande
till�mpning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976. �ldre best�mmelser

g�ller dock fortfarande i fr�ga om r�nta f�r tid f�re ikrafttr�dandet.

Har skyldighet att utge r�nta uppkommit f�re ikrafttr�dandet, g�ller

�ldre best�mmelser �ven f�r tiden d�refter.

P� regeringens v�gnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

SFS 1975:662

Utkom fr�n trycket

den 19 augusti 1975

I Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234 .

1353

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.