SFS 1977:364

770364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:JXXPCH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:VWBDZN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:JXXPCH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VWBDZN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:JXXPCH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JXXPCH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JXXPCH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:949px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:364 </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:973px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OHi �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149); </b></p> <p style="position:absolute;top:999px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">den 14 j uni 1977 </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 1977. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om anl�ggningslagen </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1149) </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft10">dels att 3 2 � skall ha n edan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">934 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop, 1976/77:114. CU 197 6/77: 36, rskr 1976 /77: 32]. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:25px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>; dels att i lage n skal! inf�ras en ny para graf, 27 a �, av nedan an givna ly- </b></p> <p style="position:absolute;top:25px;left:664px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1977:364 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">delse. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">27 a � Best�mmelserna i 5 kap. 30 a � fastighetsbildningslagen </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">(1970:988) om f�rtida tilltr�de �ger motsvarande till�mpning vid f �rr�tt�<br/>ning enligt denna lag. Vad som s�gs om fastighetsbildningsbeslut skall d�r�<br/>vid till�mpas p� anl�ggningsbeslut. Med motsvarande till�mpning av be�</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft24">st�mmelserna om f�rtida tilltr�de f�r f�rordnas att anl�ggningsbeslutet <br/>�ven i �vrigt f�r verkst�llas utan hinder av att det ej har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">32 </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning enligt 13 � skall er l�ggas inom tre m�nader efter det att </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas efter ut�<br/>g�ngen av d enna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�ttningen enligt 6 � <br/>r�ntelagen (1975:635) fr�n fristens utg�ng. Har tilltr�de skett f�re fristens </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 � r�ntelagen fr�n den dag tilltr�det </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft23">skedde till de ss betalning sker eller r�nta skall utg� enligt andra punkten i <br/>denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om ers�ttning som avses i f�r sta stycket och f�rskott som avses i </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">27 eller 27 a � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970:988) motsva�</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">rande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i k raft den I juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">ELVY OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">^ Senaste lydelse 1975:662. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:364

Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

den 14 j uni 1977

utf�rdad den 2 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om anl�ggningslagen

(1973:1149)

dels att 3 2 � skall ha n edan angivna lydelse,

934

' Prop, 1976/77:114. CU 197 6/77: 36, rskr 1976 /77: 32].

background image

; dels att i lage n skal! inf�ras en ny para graf, 27 a �, av nedan an givna ly-

SFS 1977:364

delse.

27 a � Best�mmelserna i 5 kap. 30 a � fastighetsbildningslagen

(1970:988) om f�rtida tilltr�de �ger motsvarande till�mpning vid f �rr�tt�
ning enligt denna lag. Vad som s�gs om fastighetsbildningsbeslut skall d�r�
vid till�mpas p� anl�ggningsbeslut. Med motsvarande till�mpning av be�

st�mmelserna om f�rtida tilltr�de f�r f�rordnas att anl�ggningsbeslutet
�ven i �vrigt f�r verkst�llas utan hinder av att det ej har vunnit laga kraft.

32

Ers�ttning enligt 13 � skall er l�ggas inom tre m�nader efter det att

ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas efter ut�
g�ngen av d enna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�ttningen enligt 6 �
r�ntelagen (1975:635) fr�n fristens utg�ng. Har tilltr�de skett f�re fristens

utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 � r�ntelagen fr�n den dag tilltr�det

skedde till de ss betalning sker eller r�nta skall utg� enligt andra punkten i
denna paragraf.

I fr�ga om ers�ttning som avses i f�r sta stycket och f�rskott som avses i

27 eller 27 a � �ger 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen (1970:988) motsva�

rande till�mpning.

Denna lag tr�der i k raft den I juli 1977.

P� regeringens v�gnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1975:662.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.