SFS 2006:413 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2006:413 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
060413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GNDAGM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GNDAGM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GNDAGM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:GNDAGM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GNDAGM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GNDAGL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:249px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 maj 2006.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � anl�ggningslagen (1973:1149)2</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>Enligt denna lag kan inr�ttas anl�ggning som �r gemensam f�r flera<br/>fastigheter och som tillgodoser �ndam�l av stadigvarande betydelse f�r dem<br/>(gemensamhetsanl�ggning). Fr�ga om gemensamhetsanl�ggning pr�vas vid<br/>f�rr�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Kan enligt best�mmelser i annan f�rfattning �n fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">(1970:988) fr�ga om inr�ttande av anl�ggning gemensamt f�r flera fastig-<br/>heter pr�vas av domstol eller annan myndighet, g�ller inte denna lag. Den<br/>g�ller inte heller en allm�n vatten- och avloppsanl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:413</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � anl�ggningslagen (1973:1149)2

skall ha f�ljande lydelse.

1 � Enligt denna lag kan inr�ttas anl�ggning som �r gemensam f�r flera
fastigheter och som tillgodoser �ndam�l av stadigvarande betydelse f�r dem
(gemensamhetsanl�ggning). Fr�ga om gemensamhetsanl�ggning pr�vas vid
f�rr�ttning.

Kan enligt best�mmelser i annan f�rfattning �n fastighetsbildningslagen

(1970:988) fr�ga om inr�ttande av anl�ggning gemensamt f�r flera fastig-
heter pr�vas av domstol eller annan myndighet, g�ller inte denna lag. Den
g�ller inte heller en allm�n vatten- och avloppsanl�ggning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

SFS 2006:413

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.