SFS 1998:833 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 1998:833 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
980833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 9 � anl�ggningslagen (1973:1149)</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">ser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller be-<br/>st�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas,<br/>f�r dock mindre avvikelser g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, skall anl�ggning<br/>inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r p� beg�ran av lantm�terimyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">medges undantag fr�n best�mmelser som avses i andra stycket. Fr�gor om<br/>undantag pr�vas av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av kommunal<br/>myndighet. Att d�rvid regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7<br/>kap. 29 � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas ge-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">nom besv�r hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">J�RGEN ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft113">Fredrik Damgren<br/>(Inrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:1148.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:341.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:833</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 9 � anl�ggningslagen (1973:1149)

2

skall ha f�ljande lydelse.

9 �

3

Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-

ser f�r en gemensamhetsanl�ggning inte inr�ttas i strid mot planen eller be-
st�mmelserna. Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas,
f�r dock mindre avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, skall anl�ggning
inr�ttas s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r p� beg�ran av lantm�terimyndigheten

medges undantag fr�n best�mmelser som avses i andra stycket. Fr�gor om
undantag pr�vas av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av kommunal
myndighet. Att d�rvid regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7
kap. 29 � milj�balken.

En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r

�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas ge-

nom besv�r hos regeringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.

P� regeringens v�gnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1992:1148.

3

Senaste lydelse 1997:341.

SFS 1998:833

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.