SFS 2010:998 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Anläggningslag (1973:1149) / SFS 2010:998 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
100998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 48 a � anl�ggningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1149)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet fastighetsdomstolen ska bytas ut mot mark- och</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Henrik Matz<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2 Lagen omtryckt 1992:1148.<br/>Senaste lydelse av 48 a � 1997:616.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2010:998</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149);

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 48 a � anl�ggningslagen

(1973:1149)

2 ordet fastighetsdomstolen ska bytas ut mot mark- och

milj�domstolen.

Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.
Senaste lydelse av 48 a � 1997:616.

SFS 2010:998

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.