SFS 1973:194

730194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:QHKGJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:POOXKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:SSDGEY+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:22px;line-height:31px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KBULAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:548px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:194 </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndrmg i la gen (1970:246) om tv�ngsf�rvaltning </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:684px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>, </b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11"><i><b>av bostadsfas�ghet; </b></i></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft11"><i><b>j maj i m </b></i></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockholms slott den 27 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft15">och Vcndes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-<br/>dagenh funnit gott f�rordna, att 17 och 18 �� lagen (1970: 246) om </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">17 </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">Mot beslut i fr�ga som enligt denna lag skall pr�vas av hyres�</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">n�mnd f�r talan f�ras genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">Besv�rshandlingen skall inges till domstol som avses i 11 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">5tycket inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades. Finnes be-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rsta!an ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom r�tt tid, skall </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">ticn a vvisas av fastighetsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">1^ � &#34;' I besv�rsm�l skall part kallas att muntligen h�ras vid fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">oinstolen, om ej s�dant h�rande saknar betydelse f�r utredningen. I </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">�^tigi �ge r i fr�ga om handl�ggningen vid fastighetsdomstolen 52 kap. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">512 �� r�tteg�ngsbalken motsvarande thlampning, Best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">som avser hovr �tt g�ller d�rvid i st�llet fastighetsdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">; ^op. 1973; 23, Lu 13, rskr 153. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">omtryckt 1971: 544. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">* �nHri </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft12">janeb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs, </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">neen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:700px;white-space:nowrap" class="ft13">373 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:75px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:194 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft23">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1973. <br/>�ldre best�mmel ser g�ller fortfarande i fr�ga om be sv�r �ver b�o , </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft20">som meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft20">' </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig horsamligen att efterr�tta. Till yi � </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft24">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit oc h m ed Vl i <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 27 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft20">Under Hans Maj:ts </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft20">Min allem�digste Konungs och Herres fr�nvaro: </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft25">CARL GUSTAF <br/>(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft26">CARL LIDBOM <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1973:194

om �ndrmg i la gen (1970:246) om tv�ngsf�rvaltning

,

av bostadsfas�ghet;

j maj i m

given Stockholms slott den 27 april 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vcndes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-
dagenh funnit gott f�rordna, att 17 och 18 �� lagen (1970: 246) om

tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet^ skall ha nedan angivna lydelse.

17

Mot beslut i fr�ga som enligt denna lag skall pr�vas av hyres�

n�mnd f�r talan f�ras genom besv�r.

Besv�rshandlingen skall inges till domstol som avses i 11 � tredje

5tycket inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades. Finnes be-

v�rsta!an ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom r�tt tid, skall

ticn a vvisas av fastighetsdomstolen.

1^ � "' I besv�rsm�l skall part kallas att muntligen h�ras vid fastighets-

oinstolen, om ej s�dant h�rande saknar betydelse f�r utredningen. I

�^tigi �ge r i fr�ga om handl�ggningen vid fastighetsdomstolen 52 kap.

512 �� r�tteg�ngsbalken motsvarande thlampning, Best�mmel-

som avser hovr �tt g�ller d�rvid i st�llet fastighetsdomstolen.

; ^op. 1973; 23, Lu 13, rskr 153.

2

omtryckt 1971: 544.

* �nHri

janeb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs,

neen inneb�r bl. a. att andra stycket upph�vs.

373

background image

SFS 1973:194

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1973.
�ldre best�mmel ser g�ller fortfarande i fr�ga om be sv�r �ver b�o ,

som meddelats f�re ikrafttr�dandet.

'

Det alla som vederb�r hava sig horsamligen att efterr�tta. Till yi �

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit oc h m ed Vl i
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 27 april 1973.

Under Hans Maj:ts

Min allem�digste Konungs och Herres fr�nvaro:

CARL GUSTAF
(L. S.)

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.