SFS 2000:242 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Bostadsförvaltningslag (1977:792) / SFS 2000:242 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
000242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 april 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 26 och 30 �� bostadsf�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">ningslagen (1977:792) orden fastighetsboken eller tomtr�ttsboken respek-<br/>tive ordet fastighetsboken skall bytas ut mot fastighetsregistrets inskriv-<br/>ningsdel.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LARS-ERIK L�VD�N</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2000:242</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 maj 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792);

utf�rdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 26 och 30 �� bostadsf�rvalt-

ningslagen (1977:792) orden fastighetsboken eller tomtr�ttsboken respek-
tive ordet fastighetsboken skall bytas ut mot fastighetsregistrets inskriv-
ningsdel.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000.

P� regeringens v�gnar

LARS-ERIK L�VD�N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

SFS 2000:242

Utkom fr�n trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.