SFS 2014:601 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2014:601 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
140601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IONMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IONMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:IONMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IONMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IONMNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IONMNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 38 � fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rr�ttningsm�nnen och deras bitr�den har r�tt att, n�r det beh�vs med</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anledning av f�rr�ttningen, f� tilltr�de till byggnader, g� �ver �gor, utf�ra<br/>m�tningar och markunders�kningar samt f�reta d�rmed sammanh�ngande<br/>eller j�mf�rliga �tg�rder. I tr�dg�rd eller liknande plantering f�r inte tr�d ska-<br/>das eller f�llas utan �garens samtycke. �ven i �vrigt ska skada undvikas, om<br/>det �r m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tt att g� �ver annans �gor har ocks� var och en som f�r talan vid f�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har skada uppkommit genom en �tg�rd som avses i f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket och vill den skadelidande f� ers�ttning f�r skadan, ska han eller hon<br/>framst�lla yrkande om detta innan f�rr�ttningen avslutas eller st�lls in.</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten ska l�mna den handr�ckning som beh�vs f�r att befo-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">genheter enligt f�rsta stycket ska kunna ut�vas.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:601</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 38 � fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

38 �

F�rr�ttningsm�nnen och deras bitr�den har r�tt att, n�r det beh�vs med

anledning av f�rr�ttningen, f� tilltr�de till byggnader, g� �ver �gor, utf�ra
m�tningar och markunders�kningar samt f�reta d�rmed sammanh�ngande
eller j�mf�rliga �tg�rder. I tr�dg�rd eller liknande plantering f�r inte tr�d ska-
das eller f�llas utan �garens samtycke. �ven i �vrigt ska skada undvikas, om
det �r m�jligt.

R�tt att g� �ver annans �gor har ocks� var och en som f�r talan vid f�rr�tt-

ningen.

Har skada uppkommit genom en �tg�rd som avses i f�rsta eller andra

stycket och vill den skadelidande f� ers�ttning f�r skadan, ska han eller hon
framst�lla yrkande om detta innan f�rr�ttningen avslutas eller st�lls in.

Polismyndigheten ska l�mna den handr�ckning som beh�vs f�r att befo-

genheter enligt f�rsta stycket ska kunna ut�vas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2014:601

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.