SFS 1981:793

810793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:BESUGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:TQLZRU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:TQLZRU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:GLLUVD+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:XQPRTE+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TQLZRU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:793 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring t fastighetsblldntngslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">den 7 september 1981 </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 25 juni 1981. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt r iksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">(1970:988)2 </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 9 kap. 4 � ordet &#34;uts�kningslagens&#34; skall bytas ut mot &#34;uts�k-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">ningsbalkens&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 12 kap. 4� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>a </b></i></p> <p style="position:absolute;top:313px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � F�r att fastighet skall f� ing� i sammanl�ggning kr�vs att �garen har </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">lagfart p� fastigheten eller att ans�kan om lagfart f�rklarats vilande och </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">hinder mot bifall till ans�kningen icke f�religger om fastighetsbildningen </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft12">genomf�res. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">�r talan v�ckt om b�ttre r�tt eller om l�sningsr�tt till fastigheten eller �r </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten till fastigheten i annat fall tvistig , f�r fastigheten ej ing� i sam man�</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ggning. Detsamma g�ller, om fastigheten �r utm�tt eller eljest skall s�ljas </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft12">i den ordning som f�reskrives f�r utm�tt fast egendom eller om den �r be�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft12">lagd med kvarstad eller tagen i anspr�k genom betalningss�kring. Utm�t�</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft16">ning, kvarstad eller betalningss�kring som �terg�r, om sammanl�ggning <br/>kommer till st�nd, skall dock ej beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som s� gs om kvarstad i 12 kap . 4 � i d ess nya lydelse g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12">skingringsf�rbud som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft12">Torkel Gregow </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:778px;white-space:nowrap" class="ft14">b,-</p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">1576 </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351 . </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">2 L agen omtryckt 1971:1035. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:793

Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring t fastighetsblldntngslagen (1970:988);

den 7 september 1981

utf�rdad den 25 juni 1981.

Enligt r iksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att i 9 kap. 4 � ordet "uts�kningslagens" skall bytas ut mot "uts�k-

ningsbalkens",

dels att 12 kap. 4� skall ha nedan angivna lydelse.

a

12 kap.

4 � F�r att fastighet skall f� ing� i sammanl�ggning kr�vs att �garen har

lagfart p� fastigheten eller att ans�kan om lagfart f�rklarats vilande och

hinder mot bifall till ans�kningen icke f�religger om fastighetsbildningen

genomf�res.

�r talan v�ckt om b�ttre r�tt eller om l�sningsr�tt till fastigheten eller �r

r�tten till fastigheten i annat fall tvistig , f�r fastigheten ej ing� i sam man�

l�ggning. Detsamma g�ller, om fastigheten �r utm�tt eller eljest skall s�ljas

i den ordning som f�reskrives f�r utm�tt fast egendom eller om den �r be�

lagd med kvarstad eller tagen i anspr�k genom betalningss�kring. Utm�t�

ning, kvarstad eller betalningss�kring som �terg�r, om sammanl�ggning
kommer till st�nd, skall dock ej beaktas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1982.

Vad som s� gs om kvarstad i 12 kap . 4 � i d ess nya lydelse g�ller �ven

skingringsf�rbud som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

b,-

1576

' Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351 .

2 L agen omtryckt 1971:1035.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.