SFS 1979:232

790232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CMKMMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:CMKMMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:CPWAPA+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;line-height:21px;font-family:CMKMMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:278px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1979:232 </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 m aj 1979 </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 m aj 1979, </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 kap. 20 � och 10 kap. 3 � fastig�</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11">hetsbildningslagen (1970; 988E skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft14">20 � Om fastighets graderingsv�rde �kas med till�mpning av 18 � f�rsta <br/>stycket 3. skall i lag eller annan f�rfattning f�reskrivna inskr�nkningar i </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tten att f�rv�rva fast egendom �ga motsvarande till�mpning. Skulle till�</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft14">st�nd eller annan pr�vning av myndighet fordras vid f�rv�rv genom k�p, <br/>skall fr�gan om tillst�nd till �kningen underst�llas myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � Avstyckning fr�n fastighet som besv�ras av tomtr�tt f�r ske endast </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">om fastighets�garen och tomtr�ttshavaren slutit avtal om inskr�nkning av </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">omr�det f�r tomtr�tten till att avse en av styckningsdelarna och ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">om inskrivning av avtalet f�rklarats vilande enbart i a vvaktan p� fastig�</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft11">hetsbildning. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft11">Avser avstyckning omr�de f�r jordbruk eller skogsbruk och har omr�det </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft14">kommit i s� rskild �gares hand genom f�ng, som skulle kr�va f�rv�rvstill�<br/>st�nd enligt jordfbrv�rvslagen (1979: 230), f�r avstyckning ej ske utan att </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�gan om f�rv�rvstillst�nd har underst�llts tillst�ndsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">504 </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft14">Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1979. <br/>�ldre best�mmelser skall till�mpas p� f�rv�rv som har skett f�re den I </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft11">juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11">BIRGIT FRIGGEBO </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:487px;white-space:nowrap" class="ft11">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79:85, JoU 19. rskr 2l3, </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lage n omtryckt 1971; 103.5. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1979:232

Lag

Utkom fr�n trycket

den 22 m aj 1979

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 3 m aj 1979,

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 kap. 20 � och 10 kap. 3 � fastig�

hetsbildningslagen (1970; 988E skall ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

20 � Om fastighets graderingsv�rde �kas med till�mpning av 18 � f�rsta
stycket 3. skall i lag eller annan f�rfattning f�reskrivna inskr�nkningar i

r�tten att f�rv�rva fast egendom �ga motsvarande till�mpning. Skulle till�

st�nd eller annan pr�vning av myndighet fordras vid f�rv�rv genom k�p,
skall fr�gan om tillst�nd till �kningen underst�llas myndigheten.

10 kap.

3 � Avstyckning fr�n fastighet som besv�ras av tomtr�tt f�r ske endast

om fastighets�garen och tomtr�ttshavaren slutit avtal om inskr�nkning av

omr�det f�r tomtr�tten till att avse en av styckningsdelarna och ans�kan

om inskrivning av avtalet f�rklarats vilande enbart i a vvaktan p� fastig�

hetsbildning.

Avser avstyckning omr�de f�r jordbruk eller skogsbruk och har omr�det

kommit i s� rskild �gares hand genom f�ng, som skulle kr�va f�rv�rvstill�
st�nd enligt jordfbrv�rvslagen (1979: 230), f�r avstyckning ej ske utan att

fr�gan om f�rv�rvstillst�nd har underst�llts tillst�ndsmyndigheten.

504

Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1979.
�ldre best�mmelser skall till�mpas p� f�rv�rv som har skett f�re den I

juli 1979.

P� regeringens v�gnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:85, JoU 19. rskr 2l3,

^ Lage n omtryckt 1971; 103.5.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.